Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sekcia verejnej správy

Činnosť Sekcie verejnej správy za kalendárny rok 2017

      V kalendárnom roku 2017 sa uskutočnili spolu štyri stretnutia sekcie verejnej správy (28. februára 2017, 3. mája 2017, 3. októbra 2017 a 14. novembra 2017), kde sa v rámci zasadnutí sekcia prioritne venovala otázkam súvisiacim s pripravovanou novelizáciou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pričom priebežne vyhodnocovala návrhy predkladateľa novely – Ministerstva vnútra SR s dôrazom na úpravu problematických kompetencií samosprávy, ktoré dlhodobo vyplývajú z aplikačnej praxe; iniciatíva množstva novelizačných ustanovení zákona o obecnom zriadení však vyšla z územia, resp. členov Združenia miest a obcí Slovenska.           

      Novela zákona č. 70/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tvorila teda ústrednú, respektíve nosnú tému a bola prierezom všetkých rokovaní sekcie verejnej správy počas roka 2017 a priniesla niekoľko zmien účinných od 1. apríla 2018.    

      Sekcia sa ďalej zameriavala i na tému vecného zámeru reformy v oblasti opatrovníckeho práva v podmienkach Slovenskej republiky (materiál pripravuje Ministerstvo spravodlivosti SR); prípravou návrhu zákona o ochrane osobných údajov, pričom sa sprísňuje nakladanie s osobnými údajmi aj v digitálnom priestore; materiálom z dielne Inštitútu pre finančnú politiku „Skrytý poklad v samospráve“ ako aj problematikou prípravy reformy územnej samosprávy (miestnej i regionálnej); ďalej sa sekcia zaoberala prerokovaním schválených uznesení a priorít 28. snemu, diskusnými príspevkami jednotlivých delegátov, námetmi a požiadavkami vyplývajúcimi zo zasadnutí snemov regionálnych združení; informáciou o rokovaní a odporúčaniach Rady solidarity a rozvoja so zameraním na témy Sociálna dimenzia EÚ, informáciou o aktuálnom stave novelizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií); sekcia sa dotkla zároveň témy odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

      Sekcia verejnej správy sa obšírnejšie venovala i problematike sociálneho statusu starostov a primátorov; na podklade uznesenia Rady ZMOS z iniciatívy niektorých primátorov a starostov zároveň vznikla aj pracovná skupina na riešenie sociálneho statusu v zmysle uznesenia Rady ZMOS, ktorá zasadala 13.- 14. februára 2018. 

      Iniciatíva tejto pracovnej skupiny smerovala k príprave návrhu zmeny legislatívnej úpravy, resp. návrhu novely znenia zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, s požiadavkou sa členovia pracovnej skupiny obrátili priamo na Kanceláriu ZMOS, aby participovala na návrhu znenia.


 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka