Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

NÁRODNÝ PROJEKT CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.

NÁRODNÝ PROJEKT CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.Vytlačiť
 

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.

Základné informácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala dňa 1. júna 2016 implementovať národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.

Prijímateľ:      IA MPSVR SR

Sociálni partneri:     

  • Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
  • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
  •  Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
  •  Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Alokácia:        14 450 363,36 EUR

Územná platnosť:      všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Realizácia:      6/2016 – 7/2021

Zámerom projektu je prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach, a to prostredníctvom:

  • vzdelávania ako budovania odborných kapacít sociálnych partnerov

Cieľom tejto aktivity je príprava novej generácie predstaviteľov zástupcov štátu, zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí budú poznať  nielen odborárske a zamestnávateľské prostredie, ale budú schopní vnímať aj dopady opatrení vyplývajúcich z novej medzinárodnej deľby práce. Realizácia projektu podporí diskusie a vyjednávania medzi sociálnymi partnermi a inštitúciami verejnej správy. Vytvorí podporné mechanizmy pre tréning štruktúr v sociálnom dialógu, priestor pre možnosť mobilít a transferu skúseností, príkladov dobrej praxe a know-how zo zahraničia na Slovensko.

Cieľ projektu:

Vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi s cieľom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov.

Cieľové skupiny:

  • sociálni partneri
  • zamestnanci
  • zamestnávatelia

Plánované aktivity projektu:

Hlavná aktivita:

Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov

Podaktivity:

  • koordinácia a vecné riadenie projektu
  • vzdelávanie ako budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov

Podporná aktivita:

Publicita, informovanosť a podporné činnosti

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk .

 


 
 

Profil národného projektu

csd.jpgNárodný projekt Centrum sociálneho dialógu II. potrvá do júla 2021 dokedy sa partneri zaviazali naplniť jeho ciele.

Medzi ne patrí podpora hľadania konsenzu na tripartitnej úrovni, pomoc primeranej reakcii a predchádzaniu krízových situácií na trhu práce, prehĺbenie sociálnej súdržnosti v Slovenskej republike, ďalej vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni, a posilnenie budovania odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania.

Hlavnými cieľovými skupinami sú sociálni partneri na všetkých úrovniach (medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej), zamestnanci a zamestnávatelia.

 

Oficiálna stránka projektu

 

 

Publikačná činnosť

Prehľad autorských diel, ktoré boli vypracované v rámci projektových aktivít zameraných na Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. expertným tímom sociálneho partnera Združenie miest a obcí Slovenska. Vyjadrujú názory a postoje sociálneho partnera na predmetnú tému.

 

 


 
Položky 1-10 z 21

 

Súčasné problémy v regionálnom školstve z pohľadu miesta obcí

Účastníci workshopu formulovali jasné závery

Lokálna hospodárska politika v komplexnej štúdii

Problematika školstva v podmienkach marginalizovaných skupín

ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám

Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám

ZMOS vydal analytickú štúdiu mapujúcu súčasné problémy regionálneho školstva a východiská

Podpora miestnej ekonomiky rozvíja regióny

Pre samosprávu je dôležitá podpora miestnej ekonomiky

Podnikanie v samospráve: zamestnanosť, služby, zisk

Položky 1-10 z 21

PREZENTÁCIE PREDNÁŠATEĽOV

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka