Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Seminár „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“

seminár.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska, partner národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu Vás pozýva na seminár: „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“
Cieľom semináru bude diskutovať  na problematiku dobrovoľníctva, umožniť š ...viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

Smart energetika v samospráve

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 8. augusta 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší zo série workshopov, ktoré sú venované smart riešeniam. Podujatie sa uskutoční v obci Ružindol a bude venované Smart energetike v samospráve.
Smart ako nástroj m ...viac...

Zverejnené 8.8.2019


 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

euro-850366_640.jpg

Bratislava – 7. augusta 2019 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej sl ...viac...

Zverejnené 7.8.2019


 

Smart city, digitalizácia & IKT-riešenia - exkurzia pre slovenských odborníkov v Nemecku

5G.jpg

Slovenské mestá, ktoré chcú investovať v oblasti smart city, digitalizácie a IKT-riešení, získajú na odbornej exkurzii zaujímavé podnety a konkrétne predstavy o technológiách na úsporu energie, ekologické nakladanie s odpadom, verejné osvetlenie, osv ...viac...

Zverejnené 6.8.2019


 

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

euro-850366_640.jpg

Bratislava - 31. júla 2019 - Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska  a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určov ...viac...

Zverejnené 31.7.2019


 

Samosprávy potrebujú inventúru kompetencií

poda_1.jpg

Bratislava – 23. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom zrealizovalo prieskum zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy. Z prieskumu okrem iného vyplýva výrazná potreba inventúry kľúčových originálnych kompete ...viac...

Zverejnené 23.7.2019


 

Upozornenie

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré informácie na našej webovej stránke nie sú aktualizované, z dôvodu celkovej obsahovej rekonštrukcie webovej stránky www.zmos.sk
Ďakujeme za pochopenie
Kancelária ZMOS
...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

odpad.jpg

Bratislava – 9. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.
Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú

podpis.jpg

Bratislava – 5. júla 2019 – Združenie miest  a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do Nár ...viac...

Zverejnené 5.7.2019


 

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

ta_margecany_1.jpg

Margecany – 3. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s uverejňovaním príkladov dobrej praxe. Tento krát sa týkajú využitia dažďovej vody, jedinečného domova pre seniorov a MINI Slovenska.
Ďalšími príkladmi dobrej praxe sú rie ...viac...

Zverejnené 3.7.2019


 
Položky 1-10 z 39

Aký vplyv majú samosprávne kraje na regionálny rozvoj?

poznamkovy_blok.jpgBratislava – 10. januára 2019 – Aj na túto otázku v priebehu jesene hľadalo Združenie miest a obcí Slovenska odpovede v reprezentatívnom prieskume.

Starostovia a primátori oslovení v rámci prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska s názvom VÚC očami komunálu vyjadrili svoje postoje aj k vnímaniu činnosti krajských samospráv vo vzťahu k regionálnemu rozvoju na miestnej úrovni. Podľa 43,5 % respondentov miera tejto aktivity závisí od individuálnych priorít krajskej samosprávy. Za výrazného aktéra regionálneho rozvoja považuje samosprávne kraje 9,5 % starostov a primátorov. O miernom vplyve hovorí 20,9 % opýtaných. Podľa 5,2 % respondentov činnosť krajských samospráv ovplyvňuje regionálny rozvoj na úrovni komunálu v závislosti od rozhodnutia vlády. Celkovo 8,2 % odpovedí sa týkalo toho, že krajské samosprávy tento rozvoj neovplyvňujú vôbec a 12,7 % sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť.

Za pozornosť stoja aj postoje starostov a primátorov vo vzťahu k spôsobom komunikácie s krajskou samosprávou. Oficiálnym spôsobom komunikuje 62,9 % starostov a primátorov. Neformálny spôsob na individuálnych stretnutiach využíva 19,2 % respondentov. Tlmočením požiadaviek prostredníctvom poslancov krajského zastupiteľstva komunikuje 14,6 %. Iným spôsobom 0,7 % a k otázke sa nevedelo vyjadriť 2,6 %.

Čo sa týka neformálnej bázy komunikácie, v tomto prípade 30,4 % konštatuje, že komunikujú priamo s predsedom samosprávneho kraja. S podpredsedami VÚC komunikuje 23,8 % respondentov. Ako komunikačnú bázu formou využívania politických (straníckych) štruktúr si volí 10,5 % starostov a primátorov, ktorí v prieskume odpovedali. Celkovo 28,7 % z nich pritom uviedlo, že komunikuje využívaním osobných väzieb na zamestnancov krajskej samosprávy. Iný spôsob deklarovalo 5 % a 1,7 % sa nevedelo vyjadriť.

Z respondentov, ktorí odpovedali na anketové otázky v minulosti pôsobilo 5,7 % v pozícii poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja a v súčasnosti v ňom pôsobí 4,5 % opýtaných. Podľa tých, ktorí v minulosti pôsobili v zastupiteľstve samosprávneho kraja malo ich členstvo v krajskom parlamente zásadných vplyv na prácu v ich meste/obci pre 59,1 % respondentov. Za minimálny vplyv to označilo 27,3 %, pričom 13,6 % konštatovalo, že pôsobenie v zastupiteľstve samosprávneho kraja malo iba informačnú výhodu.

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 402 starostov a primátorov, ktorí na otázky odpovedali v čase od 10. septembra do 9. novembra 2018, teda pred koncom v poradí siedmeho volebného obdobia miestnej územnej samosprávy. A v čase, keď respondenti mohli reagovať na mieru spolupráce a skúsenosti so štvrtým a piatym volebným obdobím samosprávnych krajov.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

  

                                Michal Kaliňák
                hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

 

 


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka