Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

ZMOS aj tento rok podporuje charitatívnu cyklojazdu Petra Káčera

page1.jpg

Bratislava – 13. júna 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska aj v tomto roku podporuje charitatívnu cyklojazdu Petra Káčera. Správca Nadácie TA3 aj tento rok vyráža naprieč Slovenskom, aby pomohol ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. ...viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

ZMOS skúma postoje samospráv ku kompetenčnej výbave

diar_poznamky.jpg

Bratislava – 12. júna 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska v priebehu leta predstaví analýzu prenesených kompetencií z hľadiska miestnej územnej samosprávy. Následne ide realizovať audit kľúčových originálnych kompetencií. V súvislosti s tým dnes ...viac...

Zverejnené 12.6.2019


 

Program štvrtého rokovania Rady ZMOS

foto_rada.jpg

Bratislava – 10. júna 2019 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal v poradí štvrté rokovanie Rady ZMOS, ktoré je v poradí prvým od májového snemu.
Po otvorení a voľbe návrhovej komisie, ktoré uvedie predseda ZMOS Br ...viac...

Zverejnené 10.6.2019


 

Infodeň „Granty pre samosprávu“ už zajtra v Košiciach!

logo Infodní.png

Už zajtra sa stretneme v Košiciach (7. 6. 2019) na poslednom podujatí v rámci jarnej šnúry informačných dní pre samosprávu “Granty pre samosprávu“, ktoré pre mestá a obce pripravil Úrad vlády SR – Odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci s ...viac...

Zverejnené 6.6.2019


 

Parkovacia politika v centre pozornosti

smart_1.jpg

Tatranská Lomnica – 5. júna 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska začiatkom organizovalo podujatia, ktoré sa týkali výlučne parkovacej politiky.
Kým cieľom prvého podujatia, seminára, bola informovanosť o aktuálnom stave parkovania na Sloven ...viac...

Zverejnené 5.6.2019


 

ZMOS pracuje na zásadnej modernizácii miestnej územnej samosprávy

Bratislava – 3. júna 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska už takmer rok realizuje národný projekt zameraný na modernizáciu miestnej územnej samosprávy. Ide o aktivity zamerané na zásadné reformy v prostredí miest a obcí, pričom sa projekt orientuj ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Podujatie k dobrovoľníctvu presúvame na začiatok septembra

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 29. mája 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska pripravovalo seminár venovaný rôznym aspektom podpory a rozvoja dobrovoľníctva v prostredí samospráv. Vzhľadom na nedostatočný záujem o avizovaný termín podujatia sme sa seminár rozhodli p ...viac...

Zverejnené 15.5.2019
Aktualizované: 30.5.2019


 

Branislav Tréger: Nemám záujem, aby moje meno ani ZMOS boli zneužívané na politické účely

diar_poznamky.jpg

Bratislava – 28. mája 2019 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger odmieta účelovo spracovaný rozhovor, ktorý bol dnes publikovaný na internetovej stránke Denníka N.
Redaktor Denník N Daniel Vražda oslovil novozvoleného p ...viac...

Zverejnené 28.5.2019


 

Súčasťou snemu ZMOS bolo udeľovanie prestížnych ocenení

oskar_2019.jpg

Bratislava – 27. mája 2019 – Už tradične je súčasťou snemu Združenia miest a obcí Slovenska oceňovanie v rámci dvoch aktivít. Ide o Oskara bez bariér a Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom.
Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v záver prv ...viac...

Zverejnené 27.5.2019


 

Novým predsedom ZMOS je primátor Branislav Tréger

treger.jpg

Bratislava 23. mája 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska v nasledujúcich štyroch rokoch povedie primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Za predsedu strešnej organizácie miest a obcí ho zvolili účastníci Snemu ZMOS-u.
Branislav Tréger ...viac...

Zverejnené 23.5.2019


 
Položky 1-10 z 20

Aktuálne výzvy v programe Európa pre občanov a OP URBACT III

grant1.jpgVýzva OP URBACT III

Operačný program URBACT III otvoril výzvu na tvorbu sietí pre AKČNÉ PLÁNOVANIE, ktorá  je otvorená od 7. januára do 17. apríla 2019 a je poslednou výzvou v prebiehajúcom programovom období. Vďaka operačnému programu URBACT III môžete v medzinárodnej spolupráci hľadať riešenia na rôzne problémy, s ktorými sa stretávate vo Vašom meste.

Zapojením sa do siete pre akčné plánovanie si mestá vymieňajú poznatky, skúsenosti a zdieľajú možné riešenia špecifických/strategických výziev. Je to neinvestičný program, na ktorom sa dá získať hlavne skúsenosťami, dobrou praxou a vzdelávaním.

Vedúci partneri sietí hľadajú pre každú schválenú sieť 6 - 9 partnerov.

Vedúcim partnerom môžu byť  mestá z 28 členských štátov, Nórska a Švajčiarska. Vedúci partner je zodpovedný za koordináciu projektu, finančné riadenie a celkový európsky prínos. Partnerstvo miest v sieti musí byť vyvážene mestami z viac a menej rozvinutých regiónov. Oprávnení príjemcovia môžu participovať najviac v dvoch sieťach v rámci jednej výzvy.

Výber partnerov

Pre uľahčenie vyhľadávania partnerov je k dispozícii online platforma, kde potenciálni žiadatelia môžu zverejniť svoje nápady a kontaktné údaje projektu.

Projekty sa uskutočňujú v dvoch fázach:

  1. obsahom 1. fázy je vypracovanie, špecifikácia návrhu a zostavenie konečného partnerstva. Prebehne administratívna kontrola a hodnotenie externým expertným panelom. Definitívne schválenie podlieha rozhodnutiu monitorovacieho výboru. Cieľom 1. fázy, ktorá trvá 6 mesiacov je detailné plánovanie projektu.
  2. potvrdenie 2. fázy opätovne podlieha hodnoteniu a schváleniu monitorovacím výborom. Jej cieľom je navrhnúť a uskutočňovať konkrétne riešenia problémov vo forme akčného plánu v každom zo zúčastnených miest a všeobecné odporúčania. V tejto etape dochádza k výmene skúseností, vzájomnej inšpirácii a zároveň riešeniu v konkrétnom meste, ktorá sa opiera o miestnu Urbact podpornú skupinu.

Celkové oprávnené náklady siete pre 1. fázu a 2. fázu spolu predstavujú max. 750 000 eur na jednu projektovú sieť. Celkové oprávnené náklady 1. fázy sú max. 100 000 eur.

Pri plnom obsadení siete, t. j. 10 partnerov, prislúcha rozpočet pre jedno mesto vo výške 75 000 eur.

Finančné podmienky pre partnerov:

  • partneri z viac rozvinutých regiónov sú spolufinancovaní z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do výšky 70 % + vlastný príspevok vo výške 30 %,
  • partneri z menej rozvinutých a prechodných regiónov sú spolufinancovaní z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do výšky 85 % + vlastný príspevok vo výške 15 %,
  • špeciálny rozpočet na expertízu všetkých partnerov siete je v rozsahu až 127 500 €.

Oprávnené výdavky partnerov projektu:

  • náklady na zamestnanca,
  • kancelárske a administratívne náklady,
  • cestovné a ubytovacie náklady,
  • externá expertíza,
  • výdavky na zariadenie.

Všetky informácie a dokumenty súvisiace s výzvou nájdete TU.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto Vám v tejto veci poskytne všetky dodatočné informácie a podporu. Vzhľadom na to, že väčšina vedúcich partnerov sietí si musí vybrať svojich partnerov a uzavrieť s nimi partnerstvo do 17. apríla, je optimálne prejaviť záujem čo najskôr od dátumu vyhlásenia výzvy prostredníctvom „trhoviska“ projektových návrhov.

 


Výzva v programe Európa pre občanov (opatrenie: družobné mestá)

Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest prostredníctvom tém v súlade s cieľmi programu.

Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority pre toto opatrenie. Cieľom tohto opatrenia je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

Vytváranie družobných partnerstiev miest sa musí chápať v širšom zmysle, aby zahŕňalo obce, ktoré podpísali alebo sa zapojili do podpísania dohody o partnerstve, aj obce, ktoré majú iné formy partnerstva podporujúce spoluprácu a kultúrne väzby.

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Prioritné témy pre rok 2019.

Uzávierky pre rok 2019:

1. február 2019 : projekty sa musia začať medzi 1. júlom 2019 a 31. augustom 2020.

1. september 2019 - projekty sa musia začať medzi 1. februárom 2020 a 31. októbrom 2020.

Kto môže žiadať?

mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne organizácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy

Koľko má mať projekt partnerov?

Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 25 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka trvania projektu: 21 dní

Viac informácií získate v kancelárii Európskeho kontaktného bodu, ktorý propaguje grantový program Európa pre občanov 2014 – 2020 a pomáha žiadateľom pri príprave medzinárodných projektov spoločnej európskej histórie a občianskych aktivít.

Sekcia zahraničných vzťahov K ZMOS
10/01/2019


 

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka