Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú Vytlačiť
 

podpis.jpgBratislava – 5. júla 2019 – Združenie miest  a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do Národnej rady SR ako poslanecký návrh, a ktorým sa má zaviesť povinné predprímárne vzdelávanie pre všetky 5 ročné deti v materských škôlkach. ZMOS v liste zaslanom hlave štátu argumentoval konkrétnymi výhradami, počnúc rozporom s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšou  legislatívou a končiac ďalšími technickými problémami.

Najzávažnejším problémom zákona je rozpor s ustanovením  § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorého mestá a obce zriaďujú a zrušujú materské školy pri výkone samosprávy v rámci svojej originálnej pôsobnosti. Schválená novela však zavádza inštitút povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ktorý podľa názoru Združenia miest a obcí Slovenska napĺňa všetky znaky preneseného výkonu štátnej správy. Stanovuje všeobecnú povinnosť všetkým zákonným zástupcom dieťaťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku a každej obci povinnosť vytvoriť  podmienky na splnenie tejto povinnosti. Riaditelia materských škôl a všetky obce musia zároveň dostali za úlohu vynútiť túto povinnosť od rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa. O plnení alebo nepnení povinného predprimárneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ materskej školy v prvom stupni a každá obec v druhom stupni ako odvolací orgán v rámci správneho konania, teda v mene štátu. Doklad o plnení povinného predprimárneho vzdelávania sa bude vyžadovať pri zápise na povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Zákonom sa určuje taktiež miesto a spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. To sú všetko znaky plnenia povinnej školskej dochádzky, rovnako ako v základnej škole alebo v strednej škole. V zmysle uvedeného ZMOS zastáva názor, že nejde o samosprávnu kompetenciu miest a obcí, ale o prenesený výkon štátnej správy v školstve a výkon tejto úlohy má byť v súlade s ustanovením čl. 71 ods. 1 Ústavy SR plne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


 
 
Položky 1-10 z 123

 

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Injekcia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

Päť kandidátov na predsedu ZMOS

Smart kamerové systémy zvyšujú bezpečnosť a ochranu

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Nájomné bývanie je potrebné podporovať

VÚB už štvrtý rok finančným partnerom ZMOS

Položky 1-10 z 123

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka