Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Aktuálne ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Sociálny dialóg a miestna územná samospráva v krajinách V4 + Ukrajina“

Miesto výkonu práce: Bratislava Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, kompetencie)
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovnéh ...viac...

Zverejnené 1.3.2019 Vyprší o 7 dní.


 

„Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu“

municipalna_v4.JPGBratislava - 30. augusta 2018 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa medzinárodnú konferenciu venovanú vybraným témam miestnej územnej samosprávy na úrovni štátov V-4.  

Cieľom jedinečného podujatia je predstavenie postojov k vybraným témam, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú činnosť miestnej územnej samosprávy a ich vnímanie z pohľadu Slovenskej republiky s prihliadnutím na kontext V-4

Termín a miesto konania: 18.-19. september 2018 (utorok, streda) – Hotel & Spa Resort Kaskady, Sliač- Sielnica. 

Program

09:30 - 10:00

Registrácia účastníkov s občerstvením (1. deň – 18. september 2018)

10:00 - 10:30

Otvorenie konferencie

Michal Sýkora, predseda ZMOS

František Lukl, predseda SMO ČR

Schmidt Jenö, predseda TӦOSZ

 

10:30 - 12:30

20 minút prezentácia

 

I. blok: SMART inovatívne prístupy a komplexné riešenia

Vstup do problematiky z hľadiska ambícií národného projektu ZMOS

Michal Kaliňák, gestor projektu/ expert na verejnú správu

(R)evolúcia v riadení mesta a obce

Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR

Koordinácia mechanizmu Smart cities v prostredí UPVII

Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Centrálny koordinačný orgán

SMART prístup pre samosprávy

Martin Havlík, SMART Ateliér, o. z.

SMART prístup Česko

Daniel Vlček, Czech Smart City Cluster  

12:30 - 13:30

Obed

 

13:30 - 14:45

20 minút prezentácia

 

II. blok: Vstup do problematiky financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce

Financovanie municipálneho rozvoja mimo eurofondov

Juraj Hošták, Ernst & Young

Problematika financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja

Peter Balík, Európska investičná banka

Financovanie projektov samospráv/skúsenosti a perspektívy z Grantov EHP a Nórska

František Kašický, veľvyslanec  s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Boris Striženec, vedúci oddelenia strategických činností, odbor grantov EHP a Nórska

14:45 - 15:00

Prestávka (občerstvenie)

 

15:00 - 16:00

20 minút prezentácia

 

II. blok: Vstup do problematiky financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce - pokračovanie

MFF/EK legislatívny návrh kohéznej politiky na nové programové obdobie

Ľudmila Majláthová, Zastúpenie EK na Slovensku

Možnosti financovania municipálneho rozvoja cez programy a projekty Európskej územnej spolupráce

Michal Blaško, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády SR

16:00 - 18:00

Diskusia

18:00

Záver programu 1. dňa

18:00 - 19 :00

Večera

 

08:30 - 09:00

09:00 – 09:10

Registrácia účastníkov  (2. deň – 19. september 2018)

Otvorenie konferencie

Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

 

09:10 – 10:45

20 minút prezentácia

 

III. blok: Kontrolná činnosť v samospráve – prevencia a otvorenosť

Zlepšovanie kontroly v územnej samospráve

Ján Janoško, sekcia verejnej správy a územnej samosprávy Ministerstva vnútra SR

Kontrolná činnosť ÚVO  a najčastejšie problémy pri aplikácii zákona o Verejnom obstarávaní

Martin Lamanec, Tomáš Lepieš, odbor dohľadu, ÚVO  

Kontrola- postrach samosprávy či nová výzva

Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ kancelárie predsedu Najvyšší kontrolný úrad SR

Kontrolná činnosť na úrovni samosprávy

Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta Prešov

10:45 - 11:00

Prestávka (občerstvenie)

 

11:00 - 12:45

20 minút prezentácia

 

III. blok: Kontrolná činnosť v samospráve – prevencia a otvorenosť - pokračovanie

Príklady z praxe- audit miestnych samospráv

Piotr Miklis, riaditeľ regionálnej pobočky Katowice, Najvyšší kontrolný úrad Poľsko

NKÚ ČR a možnost kontrol územních samosprávných celků

Zdeňka Horníková, viceprezidentka, Najvyšší kontrolný úrad Česká republika

Inovatívne metódy na podporu kvality miestnych samospráv

Mr. Janik, Štátny kontrolný úrad, Maďarsko

Kontrolná činnosť v mestách a obciach v Poľsku

Małgorzata Małuch, starostka spoločenstva obcí Sękowa, Poľská republika

Kontrolná činnosť v mestách a obciach v Maďarsku

Schmidt Jenö, predseda TÖOSZ, primátor mesta Tab, Maďarsko

12:45 - 13:00

Diskusia

13:00 - 14:00

Obed

 

14:00 - 16:00

Spoločné formulovanie záverov a odporúčaní a záverečná diskusia

16:00

Záver

Organizačné informácie: 

počet účastníkov konferencie je limitovaný kapacitou priestorových možností /max 100/;Organizačné informácie: 

- účasť na konferencii pre zaregistrovaných /vrátane občerstvenia/ je bezplatná;

- ubytovanie pre zaregistrovaných počas konferencie (18.9.2018) hradí ZMOS; účastníci budú ubytovaní v dvojlôžkových izbách; na izbách nie je možné zabezpečiť pre všetkých účastníkov oddelené lôžka;

- ubytovanie pred oficiálnym začiatkom a po ukončení konferencie a cestovné si hradia účastníci samostatne;

- potvrdenie o účasti pošlite mailom v termíne do 7. 9. 2018 na kontaktné adresy: batova@zmos.sk a balazovicova@zmos.sk ;

potvrdenie registrácie  bude prihláseným zaslané e-mailom.

 

 


 

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

ÚvodÚvodná stránka