Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS vyhlásil ďalší ročník prestížnej súťaže

Bratislava – 16. novembra 2016 - Združenie miest a obcí Slovenska aj v tomto roku vyhlasuje tradičnú a prestížnu súťaž OSKAR BEZ BARIÉR. Doterajšie ročníky boli sprevádzané úspechmi miest a obcí, ktoré neboli len medzi laureátmi a ocenenými, ale treba ich vidieť aj v radoch samospráv, ktoré sa inšpirovali aktivitami v búraní bariér.   

Do súťažných podmienok boli v minulom roku na základe rozhodnutia Predsedníctva ZMOS aplikované nové prvky vo forme inovatívnych prístupov, verejno-súkromného partnerstva, spoločenskej zodpovednosti verejného sektora a podpory dobrovoľníctva:

• naplnenie pôsobností miest a obcí v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách,

• aktivity prispievajúce k zlepšeniu života predmetnej cieľovej skupiny – posudzovanie progresu za posledné tri roky,

• rozšírenie pôsobnosti miest a obcí o nové cieľové skupiny (nielen seniori, telesne a zdravotne postihnutí), akými sú napríklad aj týrané ženy, terénna sociálna služba, samoživiteľky  matky s deťmi,

• aktivity prispievajúce k zlepšeniu života predmetnej cieľovej skupiny – posudzovanie progresu za posledné tri roky,

• inovatívne postupy v zabezpečovaní opatrovateľskej služby a intenzifikácia práce v komunite,

• participácia verejného, súkromného a privátneho sektoru na týchto aktivitách, dobrovoľníctvo a vzájomné pôsobenie v rámci odstraňovania bariér v záujmových oblastiach aktivít.

Prijímanie prihlášok do súťaže a vyhlasovanie výhercov sa bude realizovať v dvoch kategóriách:

a) kategória obce, mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc do 5000 obyvateľov,

b) kategória mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc nad 5000 obyvateľov.

„Hodnotenie žiadostí vykoná odborná komisia zložená zo zástupcov ZMOS a prizvaných zástupcov príslušných rezortov a prizvaných mimovládnych organizácií.  Odporúčanou úlohou združenia je zvyšovať spoločenské ocenenie miest a obcí zabezpečujúcich na svojom území komplexnú prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím vrátane stavieb, dopravy, informácií a služieb,“ hovorí predseda ZMOS Michal Sýkora.  

Vyhlásenia finalistov a víťazov v dvoch kategóriách súťaže Oskar bez bariér 2016 v kategórii pre obce, mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc do 5000 obyvateľov a v kategórii obce, mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc nad 5000 obyvateľov sa uskutoční 17. mája 2017 v rámci galavečera 28. snemu ZMOS s predpokladaným začiatkom o 20 h. Uzávierka zasielania prihlášok do súťaže je  28. februára 2017. 

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka