Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS spúšťa analýzu mestských firiem

lokalna_hospodarska_politika.jpgBratislava – 22. júna 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska začína prieskum, ktorý bude zameraný na mestské firmy. Prieskumom získa informácie, ktoré využije pri navrhovaní podpory na rozvoj lokálnej hospodárskej politiky a rozširovanie medziobecnej spolupráce.

Združenie miest a obcí Slovenska v priebehu leta bude získavať zo všetkých miest informácie o počte ich obchodných spoločností, ako aj o počte a štruktúre zamestnancov. Ďalej sa bude zaujímať o odvetvie, v ktorom mestské firmy pôsobia a komu sú určené ich služby, prípadne výrobky. Získané informácie poskytnú detailné informácie o postavení miest z hľadiska malého a stredného podnikania a tiež budú využité pri formulovaní východísk na podporu medziobecnej spolupráce a na modernizáciu miestnej územnej samosprávy. Tím odborníkov spolupracujúci na tejto aktivite využije závery prieskumu aj vo vzťahu k novým trendom, ako je sociálne podnikanie a budovanie smart komunít.   

ZMOS od výsledkov analýzy očakáva zadefinovanie oblastí na podporu komunálneho podnikania, pričom poznatky využije v aktívnej účasti na príprave koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky.

Projektová aktivita potrvá do konca novembra. Súčasťou analýzy, ktorá bude vychádzať aj z poznatkov získaných prieskumom, bude aktuálna legislatíva podporujúca rozvoj regiónov a možnosti spolupráce samospráv pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností prostredníctvom komunálnych podnikov.

           

           

Michal Kaliňák
            hovorca ZMOS


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka