Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS pripravuje semináre k príprave rozpočtov

diar_poznamky.jpgBratislava – 24. augusta 2017 – Rozpočet každej samosprávy je jej základným ekonomickým zákonom a zároveň neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu celej verejnej správy.

„Tvorba rozpočtov územnej samosprávy je proces, ktorý najviac vnímame do schválenia v zastupiteľstve. Pritom je potrebné dodržiavať mnohé legislatívne postupy nielen v procese schvaľovania rozpočtu, ale aj jeho plnenia a vyhodnocovania. Spolu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, sme spojili sily a pripravili sériu odborných seminárov, ktorých cieľom je ozrejmiť si tieto postupy. Okrem toho viac pochopiť význam ich hodnotenia nielen zo strany volených zástupcov na miestnej úrovni, ale aj strážcov verejných rozpočtov na národnej úrovni“ hovorí výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány.

Pripravované semináre sa uskutočnia v priebehu septembra v šiestich krajských mestách a budú zamerané na zvýšenie predvídateľnosti očakávaného výsledku rozpočtového hospodárenia miest a obcí ku koncu rozpočtového roka v rámci monitoringu vývoja rozpočtu verejnej správy s dôrazom na očakávanú skutočnosť k 31. decembru 2017. Semináre budú tiež upozorňovať na problematiku vykazovania dlhu obce vo vzťahu k pokute za prekročenie dlhu podľa Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.  Výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány očakáva zo strany miest a obcí záujem o túto problematiku, pričom zdôrazňuje: „Som presvedčený, že starostovia, primátori a samosprávni ekonómovia získajú dostatok informácií, ktoré im uľahčia prácu na rozpočte a pritom budú koncipovať základný ekonomický nástroj svojich samospráv na požadovanej kvalitatívnej úrovni.“

Združenie miest a obcí Slovenska oslovilo členské samosprávy s ponukou týchto seminárov, na ktorých je účasť hostí bezplatná. Ich miesta, termíny a možnosti prihlásenia sú tiež uverejnené na webovej stránke ZMOS.

Semináre sú súčasťou vzdelávacích aktivít v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II., v ktorom je      Združenie miest a obcí Slovenska spolu s KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ partnerom. Prijímateľom projektu je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.     

 

Michal Kaliňák 
hovorca 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka