Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS podporí návrh na zmiernenie tvrdosti zákona

Bratislava – 15. marca 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska podporuje návrh na zmiernenie sankcií za neskoršie prihlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne. ZMOS vidí priepastný rozdiel medzi čiernou prácou a oneskoreným prihlásením riadneho zamestnanca.

Združenie miest a obcí Slovenska pripomína, že obce a mestá patria k najväčším zamestnávateľom na Slovensku a ZMOS disponuje množstvom podnetov na zmiernenie tvrdosti zákona, ktorý postihuje rovnako tých, ktorí sa dopustili iba nepodstatného porušenia minimálnym nedodržaním zákonnej lehoty aj tých, ktorí naozaj dlhodobo zamestnávali na čierno. Preto vyjadruje podporu krokom rezortu práce, ktoré sledujú úpravy postihovania zamestnávateľov za oneskorené prihlasovanie do Sociálnej poisťovne.

Inšpektoráty práce doposiaľ musia oneskorené nahlasovanie do Sociálnej poisťovne posudzovať ako čiernu prácu aj v prípadoch, kedy došlo len k oneskorenému prihláseniu zamestnancov o pár dní, napriek tomu, že všetky nedoplatky boli vyplatené riadne a zamestnancovi sa nestala žiadna finančná ani nefinančná ujma. Okrem pokuty boli v niektorých prípadoch aj mestá a obce zaradené aj na "čiernu listinu", pričom následne boli vylúčení z čerpania štátnych a európskych dotácií a k ich odvolaniam nebolo prihliadané.

Združenie miest a obcí Slovenska vníma doterajší postup pri uplatňovaní zákona za prehnane tvrdý, pretože nepostihuje naozaj nelegálne zamestnávanie, ale aj prípady opomenutia, ktoré často nastali z osobných alebo zdravotných dôvodov zamestnávateľov alebo zodpovedných zamestnancov. Kvalita zákonov sa podľa nás nemeria ich tvrdosťou, alebo veľkosťou sankcií, ale tým, do akej miery napĺňajú ducha legislatívy. ZMOS je presvedčený, že zmiernenie zákona bude naďalej nekompromisné voči čiernemu zamestnávaniu, ale vymedzí jasnú deliacu čiaru medzi cieleným porušením zákona a splnením povinných administratívnych úkonov. 

 

            (zmos)


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka