Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS podpísal memorandum s vládou. Podporuje riešenie PRV a MAS.

foto_podpis_memorandum.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska v utorok 9. mája 2017 absolvovalo úspešné rokovanie s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ďalšími členmi kabinetu. Po rokovaní predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády SR a členmi vlády SR bolo podpísané memorandum medzi vládou SR, ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ZMOS.

Cieľom memoranda je spoločne formulovať kroky smerujúce k realizácii opatrení na podporu rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu rozvoja  vidieka a ich finančných a vecných nástrojov. Memorandum dáva odpoveď na otázky, ktoré boli na rôzne orgány vlády aj ZMOS adresované zo strany obcí počas stagnácie PRV a LEADER /CLLD. Prijaté memorandum tak napĺňa závery 27. snemu ZMOS, ktorý prijal úlohu zabezpečiť také opatrenia v rámci prístupu Leader/CLLD v Programe rozvoja vidieka 2014-2020, aby bol  podporený čo najväčší počet stratégií  miestnych akčných skupín,  s čo najširším pokrytím územia Slovenskej republiky, pri zabezpečení navýšenia finančných prostriedkov. Zároveň stanovuje jasný vecný, časový a finančný rámec smerujúci k tomu, aby došlo k úspešnému čerpaniu finančných prostriedkov v rámci príslušných opatrení Programu rozvoja  vidieka SR, týkajúcich sa obcí. 

 

Michal Sýkora

predseda ZMOS


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka