Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS organizuje školenie k pravidlám legislatívneho procesu

diar_poznamky.jpgBratislava – 24. októbra 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje školenie v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. venované pravidlám legislatívneho procesu ako predpokladu úspešnosti sociálneho dialógu v podmienkach ZMOS.

Cieľom podujatia je zlepšenie koordinačnej funkcie ZMOS pri vytváraní podmienok na výmenu názorov a skúseností predstaviteľov miest a obcí a formovanie spoločných stratégií ZMOS v legislatívnej oblasti a zefektívnenie sociálneho dialógu pri zjednocovaní postupu členov ZMOS, volených orgánov združenia a zamestnancov kancelárie ZMOS v rámci legislatívneho procesu.

Po otvorení a priblížení cieľov podujatia výkonným podpredsedom ZMOS a expertom Riadiaceho výboru NP CSD II. Jozefom Turčánym sa účastníci oboznámia s priebehom a pravidlami legislatívneho procesu od prípravy návrhu všeobecne záväzného  právneho predpisu po jeho vyhlásenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Tejto oblasti sa bude vo svojej prednáške venovať generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy a tajomník legislatívnej rady vlády SR Štefan Grman.

Daniela Franzenová, členka legislatívnej rady vlády SR a špecialistka sekcie legislatívy Kancelárie ZMOS uvedie problematiku foriem a metód participácie ZMOS na legislatívnom procese pri tvorbe všeobecne záväzných predpisov.

Po diskusii bude nasledovať záverečné zhrnutie za účasti hlavných prednášajúcich a účastníkov vzdelávacieho podujatia.

Školenie je organizované v rámci Národného projektu centrum sociálneho dialógu II., ktorý v rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov SR, Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovou úniou zamestnávateľov SR a Združením miest a obcí Slovenska. Je určené pre odbornú verejnosť z oblasti zástupcov štátu, zamestnávateľov, zamestnancov a samospráv.

Uskutoční sa v pondelok 30. októbra 2017 v zasadacej miestnosti Kancelárie ZMOS, Bezručova 9 v Bratislave, so začiatkom o 9.00 h. Pol hodinu pred začiatkom podujatia bude registrácia účastníkov.

             

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka