Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS odmieta skreslené videnie problematiky odpadov

Bratislava – 27. marec 2017 – Tento týždeň prezentovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Potravinárskou komorou Slovenska postoje k zákonu o odpadoch. ZMOS veľmi pozorne sleduje aplikačnú prax v mestá a obciach a niektoré postoje a návrhy legislatívnych úprav spomínaných komôr odmieta.

„My sme už pri schvaľovaní zákona o odpadoch deklarovali, že budeme pozorne sledovať to, ako sa zákon v praxi približuje k očakávaniam, ktoré sprevádzali jeho prijatie. Mestá a obce majú na svojich pleciach mnohé povinnosti v súvislosti s odpadovým hospodárstvom a rešpektujú dohodnutý princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov “ hovorí výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

ZMOS nesúhlasí s úvahami komôr o tom, že „problémom slovenského systému je, že výrobca nemá v skutočnosti žiadny vplyv na výšku poplatkov, ktoré do systému platí,“ ako tvrdia niektorí zástupcovia výrobcov. „Ak niekto kritizuje neprehľadnosť a netransparentnosť systému, mal by v prvom rade ako výrobca hľadať odpovede  priamo v tých organizáciách, ktoré sám zakladá “ hovorí výkonný podpredseda. Organizácie zodpovednosti výrobcov sú zriaďované samotnými výrobcami a dovozcami, nikým iným.

ZMOS v tejto súvislosti ďalej konštatuje, že ceny sú stanovené zmluvnou dohodou medzi výrobcami a organizáciami zodpovednosti výrobcov. Za iluzórne považuje tiež domnienky o tom, že tento poplatok si výrobcovia nepremietli do ceny výrobku. Okrem toho pripomína, že náklady a efektivita v odpadovom hospodárstve závisia od mnohých faktorov. Jedným z nich je aj úroveň a podmienky separácie, všetky procesy nakladania s komunálnym odpadom, vrátane nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom. Teda nie výrobca, ani ich organizácie, ale v konečnom dôsledku obyvatelia miest a obcí platia za výrobky, aj za likvidáciu odpadov.

Naplnenie požiadavky oboch komôr, aby sa zrušil v zákone už dnes zavedený triedený zber viacvrstvového kombinovaného odpadu (tzv. tetrapacky) považuje ZMOS za ničím neodôvodnený krok späť. „Keď spotrebiteľ nebude mať možnosť tento odpad odovzdať do nádoby na to určenej, tento odpad vysoko pravdepodobne skončí na skládke vo forme zmesového komunálneho odpadu, čo nie je našim cieľom,“ konštatuje na záver výkonný podpredseda ZMOS. 

 

(zmos)


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka