Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS oceňuje výsledky rokovania

Bratislava – 2. februára 2017 – Aplikačná prax znásobuje problémy vo vzťahu k zariadeniam pre detí i mládež a tiež ďalším z oblasti sociálnych služieb. ZMOS preto dnes oficiálne vstúpil do rokovaní s rezortom zdravotníctva.

Podľa výkonného podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Turčányho o aplikačných problémoch netreba len hovoriť, ale hľadať podporu na ich odstránenie. „Preto dnes máme za sebou prvé rokovanie na úrovni štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva pána Stanislava Špánika, ktoré sme detailne informovali o vyhláškach, ktoré spôsobujú samosprávam problémy,“ hovorí výkonný podpredseda a ďalej konkretizuje: „Ide najmä o otázku týkajúcu sa požiadaviek na plochu izieb ubytovacích zariadení, pod ktoré patria aj samosprávou zriaďované a prevádzkované zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, ale aj ďalšie  zariadenia sociálnych služieb.“

Pozornosť preto bola venovaná uplatňovaniu vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, najmä v oblasti ovplyvňovania kapacít materských škôl, a vyhláška  MZ SR č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Štátny tajomník rezortu zdravotníctva spolu s ďalšími odborníkmi ministerstva akceptovali hlavné argumenty zástupcov ZMOS a prisľúbili novelizáciu oboch všeobecne záväzných právnych predpisov. Štátny tajomník zároveň avizoval ústretovosť v komunikácii  k návrhom zmien ešte pred ich zverejnením v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Združenie miest a obcí Slovenska na rokovaní okrem výkonného podpredsedu Jozefa Turčányho zastupovali, starostka obce Jánova Lehota Božena Kováčová, primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský a odborní zamestnanci Kancelárie ZMOS, Iva Pipíšková a Zdenko Krajčír.

Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje konštruktívny priebeh rokovaní, vecný prístup k praktickým skúsenostiam miest a obcí a tiež navrhnutý spôsob riešenia prezentovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

   


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka