Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Zdenko Krajčír: Samosprávy sú v školstve štedré. Kritika je skôr ohováraním

Bratislava – 10. februára 2017 - Po februárovom rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska boli prostredníctvom médií mestám a obciam adresované niektoré, pomerne nekorektné stanoviská. Hlavne vo vzťahu k financovaniu regionálneho školstva a zvyšovaniu platov. Šéf sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS ich pomerne rázne odmieta. 

Vývoj pomeru výdavkov obcí na vzdelávanie zo 40% DPFO a z vlastných rozpočtov v mil. € 

Podľa Zdenka Krajčíra nie je pravda, že „ZMOS nedodržiava slovo“, pretože podľa neho ZMOS sa s nikým nedohodol, že súhlasí so zvyšovaním platov pedagogickým a odborným zamestnancom. Dohoda bola, dokonca so zdôraznením oboch strán, že za systémové úpravy platov považujeme začiatok kalendárneho roka, teda 1.január. Zároveň sa faktami ohradzuje na margo ďalšieho tvrdenia a to, že „Mestá a obce nechcú nájsť peniaze na zvyšovanie platov napriek tomu, že z podielových daní dostanú v roku 2017 cca 700 mil. eur. Podľa neho: “Mestá a obce permanentne od roku 2009 (čo bol hlboký rok krízy) dávajú cca od 100 až po 275 mil. eur viac, ako na školstvo dostanú zo spomínaných podielových daní.“  

Zdenko Krajčír ďalej zdôrazňuje: „Ak mestá a obce dostanú na školstvo avizovaných 700 mil. eur, tak na platy a odvody zamestnancov školstva bude použitých asi 85%, čo je cca 595 mil. €., konštatuje pritom, že zvýšenie platov pedagogickým a odborným zamestnancom od 1.9.2016 znamenalo pre mestá a obce v roku 2016 6,5 mil. eur naviac, ktoré samosprávy museli dať z vlastných rozpočtov a toto zvýšenie v roku 2017 znamená 19,5 mil. eur.“ Podľa jeho slov. „Keď by prišlo k zvýšeniu platov o 6 % od 1.9.2017, znamenalo by to potrebu ďalších cca 7,5-8 mil. € a v roku 2018 asi 22,5 mil. €. Zvýšenie od 1.1.2018 o ďalších 6% znamená ďalších 22,5 mil. teda v roku 2018 by bola potreba naviac o 45 mil. eur.“

Na margo medializovaných informácií zdôrazňuje, že „Je nesporné, že aj čísla z rezortu financií hovoria o tom, že samosprávy dávajú na školstvo viac ako dostanú z výnosu dane z príjmu fyzických osôb. A tieto fakty nemôže nikto účelovo ohýbať ani spochybňovať. Treba to vnímať ako fakt, že pre mestá a obce je školstvo prioritou, na ktorú vynakladajú aj tie financie, ktoré by za iných okolností mohli nasmerovať do sociálnych služieb, opravy ciest, rekonštrukcie chodníkov a na mnohé ďalšie úlohy, ktoré si neustále pýtajú ďalšie financie,“ pripomína Zdenko Krajčír.  

     

(zmos)


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka