Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

V oblasti energetiky sa črtá nová spolupráca

csm_20151207forumehnergo_af5b30e593.jpg

Bratislava – 18. júla 2017 - Energetika je oblasť hospodárstva na ktorú sa viaže najviac verejných služieb. Aj preto má svoje miesto v aktivitách samospráv. Na nedávnom rokovaní odbornej sekcie dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS preto dominovala téma spolupráce združenia so zástupcami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Oblasť energetiky je dynamická tak z hľadiska rôznych energetických zdrojov, ako aj z hľadiska požiadaviek na znižovanie energetickej náročnosti a investícií do modernizácie a nových trendov. Preto sa členovia odbornej sekcie Rady ZMOS zhodli s vedením energetickej a inovačnej agentúry na viacerých pilieroch možnej spolupráce, od ktorých sa očakáva spoločné zdieľanie informácií a pomoc samosprávam. Zároveň došlo k záujme o poskytovanie konzultácií v legislatívnej oblasti a organizovaní informačných stretnutí predstaviteľov samospráv so zástupcami regionálnych pracovísk Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Tento rozmer spolupráce reaguje aj na informácie zástupcov agentúry, ktorí na rokovaní informovali členov sekcie o vysokej chybovosti žiadostí predložených v rámci výzvy týkajúcej sa zníženia energetickej náročnosti verejných budov.

Jedným zo záverov rokovania sekcie preto bola aj formulácia odporúčaní pre Radu ZMOS vo vzťahu k úprave rámca spolupráce odrážajúcej odborný potenciál zamestnancov agentúry a informačných potrieb miest a obcí.

Slovenská inovačná a energetická agentúry má v súčasnosti v regiónoch štyri poradenské centrá a to v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Košiciach, pričom plánuje zriadiť tri nové poradenské centrá. To znamená, že agentúra vo vzťahu k mestám a obciam vytvorí ďalšie užitočné kontaktné body.

Členovia odbornej sekcie, ktorej rokovanie zvolal a viedol jej predseda Peter Mináč sa tiež venovala problematike regulácie sieťových odvetví, problematike financovania energeticky efektívnych opatrení zo štrukturálnych fondov a tiež informácii k pripravovanej podpore pre prípravu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízko uhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

 

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS 


 
ÚvodÚvodná stránka