Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

Zasadne sekcia dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky

csm_20151207forumehnergo_af5b30e593.jpgBratislava - 12. júna 2017  – Primátor Tisovca a predseda odbornej sekcie dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS zvolal jej rokovanie najmä k témam týkajúcim sa energetiky.

„Na pripravovanom stretnutí bude dominovať hlavne téma energetiky. Najskôr sa budeme venovať problematike regulácie sieťových odvetví, presnejšie zmene zákona o sieťových odvetviach a dopadu na samosprávy v venách vody, elektrickej energie a plynu. Po tomto bode budeme informovať o stave čerpanie a kolách výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla a výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov,“ priblížil témy predseda sekcie Peter Mináč.

Sekcia tiež prerokuje monitorovací systém energetickej efektívnosti, presnejšie účel a využitie pre samosprávy, pridanú hodnotu pre poskytovateľov údajov, ukážku existujúcich a plánovaných výstupov a tiež skúsenosti z praxe. Ďalším bodom rokovania budú informácie k pripravovanej podpore pre prípravu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízko uhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, identifikácia aktivít a oblastí spolupráce SIEA a ZMOS a bod rôzne v ktorom členovia sekcie prerokujú aktivity týkajúce sa zvyšovania energeticky efektívnych opatrení vrátane školiacich programov.

Rokovanie odbornej sekcie dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS sa uskutoční 19. júna 2017 v zasadacích priestoroch regionálneho pracoviska Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v banskej bystrici so začiatkom o 10 h.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Počet sekcií a počet ich členov určuje Rada ZMOS. Tvoria ich členovia Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti, schádzajú sa podľa potreby, spravidla štyrikrát ročne. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS 


 
ÚvodÚvodná stránka