Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Web ZMOS aj ako vzdelávací kanál

A4 Mapa členskej základne - kópia-page-001.jpgBratislava – 28. apríla 2017 – Aj Združenie miest a obcí Slovenska je centrom sociálneho dialógu. Aktivity združenia v rámci tohto národného projektu ponúkajú široké odborné a metodické zázemie. Pre tento účel bola na webovej stránke zriadená špeciálna rubrika, v ktorej budú pribúdať analýzy, štúdie a iné materiály vhodné pre mestá a obce.

Obsahuje základné informácie o projekte a tiež prezentácie prednášajúcich na marcovej konferencii venovanej problematike bývania v podmienkach marginalizovaných komunít. Postupne, s každou aktivitou a jednotlivými fázami projektu bude napĺňaná novými a ďalšími analýzami, štúdiami, prezentáciami ďalšími inými odbornými materiálmi, ktoré voleným predstaviteľom aj odborným zamestnancom miestnej územnej samosprávy pomôžu v orientácii v problematikách, ponúknu riešenia a uľahčia prácu.

Snahou Združenia miest a obcí Slovenska je prostredníctvom tejto rubriky prevádzkovať informačný kanál, ktorý bude mapovať priebeh a realizáciu projektu a zároveň návštevníkom ponúkne cenné informácie k vybraným verejným politikám. „Verím, že táto rubrika bude nielen verejnou kontrolou projektových aktivít odborných tímov, ale hlavne uľahčí prácu našich kolegov v mestách a obciach v oblastiach, ktorým sa v projekte venujeme,“ povedal predseda Riadiaceho výboru projektu a výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. 

Špeciálna rubrika venovaná národnému projektu je umiestnená na pravej strane webovej stránky s odkazom

 

Všetky ukončené  výstupy z aktivít projektu budú ako rozšírená obsahová ponuka vzdelávania priebežne zverejnované aj v rubrike Virtuálnej akadémie, ktorá ako výstup predchádzajúceho národného projektu ZMOS je nástrojom na systematické vypracovávanie analýz založených na monitoringu a hodnotení potrieb trhu práce na úrovni miestnej územnej samosprávy, podporuje otvorený systém „učiacich sa „organizácií“ a podporuje e-government zavádzania elektronických služieb pre dobudovanie siete vzdelávacích centier ZMOS v regiónoch.

Združenie miest a obcí Slovenska je centrom sociálneho dialógu. Spolu s KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ je partnerom v rámci národného projektu, ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Centrum sociálneho dialógu II. ponúka široké odborné a metodické zázemie.  

 

Michal Kaliňák 
hovorca 

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka