Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Výsledkom rokovaní je všeobecný kompromis na platoch

IMG_6027.JPGLiptovský Mikuláš – 20. júla 2017 – Dnes v Liptovskom Mikuláši mimoriadne rokovala Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Kľúčovým bodom rokovania bola navrhovaná úprava platov v regionálnom školstve.    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo koncom júna vláde SR návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predmetom nariadenia je zvýšenie platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov vo vysokých školách a v regionálnom školstve a to o 6% s účinnosťou od 1.septembra 2017. Nakoľko materiál nebol prerokovaný vládou SR z dôvodu neexistencie dohody medzi sociálnymi partnermi na mimoriadnom rokovaní Rada ZMOS prerokovala nový kompromisný návrh riešenia tohto problému, namiesto doposiaľ požadovaných dvoch navýšení platov k 1. 9. 2017 a k 1. 1. 2018 vždy o 6% na  jedno navýšenie platov k 1. 9. 2017.

Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo deklaruje, že regionálne školstvo patrí medzi priority miestnej územnej samosprávy, Rada ZMOS na dnešnom rokovaní po rozsiahlej vecnej diskusii súhlasila s predloženým návrhom na zvýšenie tarifných platov pre pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení oproti doposiaľ požadovanému dvojitému navýšeniu platov od 1. septembra 2017 a 1. januára 2018 o 6% na jedno navýšenie o spomínaných 6 % od 1. septembra 2017 a rovnako vždy od 1. septembra v nasledujúci dvoch rokoch.

„Pre nás zostáva dôležité to, že k zvyšovaniu platov v regionálnom školstve by malo dochádzať iba raz ročne, čo presadzujme od začiatku vzniku tejto požiadavky. Zo strany ZMOS sme vyslali signál o spoločenskej zodpovednosti. Mestá a obce zároveň dôrazne požadujú realizovať reformné zmeny v systéme vzdelávania a výchovy v oblasti školstva. Súčasne upozorňujú aj na potrebu úpravy platov ostatných zamestnancov vo verejnej správe“, hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora.

Ďalšou témou rokovania bola informácia o rokovaní a odporúčaniach Rady solidarity a rozvoja so zameraním na témy Sociálna dimenzia EÚ - silný nástroj pre spoluprácu v rámci jadra EÚ a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku. Rada ZMOS zobrala informáciu na vedomie a odporúčala odborným sekciám ZMOS v rámci svojej odbornej činnosti zohľadňovať dokumenty a odporúčania Rady solidarity a rozvoja SR.

Členovia Rady ZMOS boli tiež informovaní o príprave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Túto informáciu zobrali členovia rady na vedomie. Ďalším bodom rokovania bol návrh na zmenu regulácie cien nájomného v bytoch postavených pred rokom 2001. Aj tento informatívny materiál bol členmi rady zobratý na vedomie.  

Rokovanie Rady Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutočnilo vo štvrtok 20. júla 2017 v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.           

                                                                                                                           

                                                                                                                                Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka