Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Vyhlásenie predsedu ZMOS Michala Sýkoru k voľbám do VÚC

sykora_neformalna_5.jpgBratislava - 26. októbra 2017 - Od volebnej účasti záleží kvalita rozhodnutí VÚC. Blížiace so voľby do orgánov samosprávnych krajov majú priamy vplyv na budúce rozhodovanie, regionálny rozvoj a spoluprácu krajských samospráv s mestami a obcami.

Vo voľbách sa o dôveru voličov uchádzajú aj starostovia a primátori, ktorí majú cenné priame skúsenosti s rozvojom samospráv, poznajú kompetencie, zodpovedne nastavujú lokálne priority a svojimi rozhodnutiami ich presadzujú. Práve preto môže byť ich volebný úspech pri voľbe poslancov výraznou pomocou v činnosti vyšších územných celkov. Napokon, štatutárni predstavitelia miest a obcí komunikujú s úradmi samosprávnych krajov a spolupracujú s ich organizáciami, čo znamená, že regionálna samospráva im nie je cudzia, lebo poznajú procesy, rozhodnutia a tiež ich dopady.

Od prichádzajúcich volieb do orgánov samosprávnych krajov očakávam záujem voličov o voľbu svojich zástupcov, a to, že pri využití jedného z najdôležitejších práv – práva voliť budú môcť kandidátov na predsedov a poslancov hodnotiť podľa doterajších skúseností a dosiahnutých výsledkov.

Voličom chcem zaželať správny výber, lebo predsedovia samosprávnych krajov a poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov budú rozhodovať o regionálnom rozvoji, cestovnom ruchu, školstve, sociálnych veciach, kultúre, či o správe a údržbe ciest najbližších päť rokov. 

 

           Michal Sýkora 
           predseda ZMOS


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka