Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Východiská a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017.

Bratislava - 13. decembra 2016 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017.

Údaje zverejnené Ministerstvom financií Slovenskej republiky o výške podielu miest a obcí na výnose DPFO slúžia ako podklad na zostavovanie rozpočtu pre rok 2017 v rámci daňových príjmov. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo údaje 12.12.2016 na svojom webovom sídle http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11272 

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka