Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

Veľký program a nemalo problémov

Bratislava – 8. marca 2017 – Predsedníčka Sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS a starostka obce Janova Lehota Božena Kováčová zvolala rokovanie odborného tímu, ktorý sa zíde k prerokovaniu viacerých dôležitých tém.

Po vyhodnotení úloh z uznesenia 27. snemu ZMOS a vyhodnotení požiadaviek zo snemov regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov delegátov 27. Snemu ZMOS nezahrnutých do snemových dokumentov sa rokovanie sústredí na pripravovanú novelu zákona č. 448/2008 soc. Služieb. Členovia odbornej sekcie následne prerokujú novú úpravu  sociálnej služby v oblasti poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov veku - detské jasle, opatrenia SPO ako nástroj predchádzania povinnosti obce tvoriť úspory deťom vyňatým z rodinného prostredia a umiestnenými v detských domovoch. Ďalšími bodmi rokovania budú návrh plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady na rok 2017, informácia týkajúce sa  Vyhlášky č. 210/2016 Z. z. a novely zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, pripravená je aj informácia o priemerných výdavkoch pre deti v detských domovoch. V poradí 10. bod rokovania sa bude týkať listu  od verejnej ochrankyne práv „Výzva na zabezpečenie ochrany základných práv a slobôd zraniteľných skupín obyvateľov a na vykonanie iba takých postupov, ktoré sú v súlade s pozitívnymi záväzkami štátu“. Ide o vysťahovanie súvisiace s likvidáciou nelegálnych osád. Odborná sekcia ďalej prerokuje aj možnosti čerpania dotácii z MPSVR SR podľa zákona 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, najmä z dôvodov §9 humanitárna pomoc. Tiež sa bude venovať príprave súťaže Oskar bez bariér, distribúcii potravinových a hygienických balíčkov pre rok 2017 a informácii o prebiehajúcom projekte Centrum sociálneho dialógu II.

Sekcia sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS bude rokovať 15. marca 2017 v Štrbskom Plese.

 

            (zmos)


 
ÚvodÚvodná stránka