Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

V centre pozornosti mestské témy

Bratislava – 30. marca 2017 – Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a predseda Komory miest Štefana Bieľak vyzval primátorov miest a starostov mestských častí pôsobiacich v Komore miest aby navrhli oblasti, ktorým sa bude venovať komora z hľadiska mestských tém.

 „Združenie miest a obcí Slovenska sa v súčasnosti venuje mnohým témam, ktoré majú dosah na život v mestách aj v obciach. Ide napríklad o problematiku regionálneho školstva, odpadové hospodárstvo, poskytovanie sociálnych služieb či čerpanie eurofondov, prípadne problematiku nájomného bývania, ale aj infozákon a zákon o verejnom obstarávaní. Napokon spoločných tém pre celú miestnu územnú samosprávu je veľmi veľa. Som presvedčený, že Komora miest by mala a mohla reagovať na ďalšie témy, ktoré sú špecifické pre mestské samosprávy,“ konštatuje predseda komory a ďalej dodáva: „Na členov Komory miest som sa listom obrátil s tým, aby zadefinovali výlučne mestské témy, ktorým sa budeme venovať z hľadiska ich špecifického dopadu na mestské samosprávy.“

Štefan Bieľak v tejto súvislosti ďalej konkretizuje svoj zámer: „Pozornosť Komory miest by mala smerovať napríklad na prípravu Koncepcie mestského rozvoja SR, koncepciu SMART CITIES, či na problematiku tzv. záchytiek a na ďalšie témy. Verím, že podnety zo strany miest a mestských častí budú smerovať práve do takýchto oblastí.“

Členovia Komory miest môžu svoje podnety zasielať do 13. apríla 2017 na emailovú adresu kalinak@zmos.sk 

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka