Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Tento týždeň rokuje Rada ZMOS

IMG_4258.JPGBratislava – 20. júna 2017 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 27. a 28. júna 2017 v poradí 12. rokovanie Rady ZMOS. Na rokovaní budú dominovať školstvo, zdravotníctvo a financie.

Po otvorení a voľbe návrhovej komisie spoločnosť ELTODO SK, a. s. predstaví svoje produkty a služby. Následne ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Anna Labátová uvedie vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS. Po tomto bode bude nasledovať prerokovanie materiálu týkajúceho sa zvyšovania tarifných platov pedagogických, odborných zamestnancov s účinnosťou od 1. 9. 2017 a návrhy na presun pôsobností v regionálnom školstve, ktoré predloží výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Po tomto bode uvediepredseda ZMOS Michal Sýkora vyhodnotenie priebehu 28. snemu ZMOS. Aktuálne informácie z legislatívneho procesu predložia výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány. Ten tiež predstaví stanovisko ZMOS k návrhom zákonov o miestnych daniach, odpadoch a sociálnych službách. Členovia rady ďalej prerokujú návrh harmonogramu zasadnutí Rady a Predsedníctva ZMOS na druhý polrok 2017. Po tomto bode bude nasledovať predstavenie produktov a služieb spoločnosti Slovak Telekom, partnera ZMOS a návrh stratégie informatizácie miestnej územnej samosprávy, ktorý predloží výkonný podpredseda Milan Muška.

Druhý rokovací deň začne prezentáciou produktov a služieb spoločnosti MOY TOY, s. r. o., po ktorom vystúpi prezident Policajného zboru SR gen. Tibor Gašpar k súčinnosti polície so samosprávou v prevencii a boji proti kriminalite a porušovateľom verejného poriadku. Výkonný podpredseda Jozef Turčány následne uvedie prezentáciu projektu UNESCO – Týždeň celoživotného vzdelávania a Učiace sa mestá. Podpredseda Štefan Bieľak bude informovať o rokovaniach s Ministerstvo zdravotníctva SR o budúcich centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti. V poradí 17. bodom rokovania Rady ZMOS bude postavenie starostu/primátora v kontexte jeho odborného statusu – zákonná a judikatúrna požiadavka odbornej starostlivosti pri výkone funkcie v kontexte zohľadňovania v rámci tzv. sociálneho statusu. Materiál predloží predseda Rady expertov ZMOS Jozef Sotolář. Pred záverom rokovania predloží výkonný podpredseda Jozef Turčány informáciu o výsledkoch hospodárenia miest a obcí za rok 2016, návrh postupov na zvýšenie predvídateľnosti rozpočtového hospodárenia, aktuálne otázky financovania miest a obcí s dôrazom na plnenie KZVS na rok 2017, opatrenia tzv. sociálneho balíčka a prípravu rozpočtu na roky 2018 – 2020.

Posledné rokovanie rady ZMOS pred letnými prázdninami sa uskutoční v kongresovej sále hotela Sorea Trigan v Štrbskom Plese. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka