Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

Slovensko na ceste k Smart cities

Bratislava – 15. február 2017 - Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a odborným partnerom Študio-21 plus, s.r.o. organizujú odbornú konferenciu: „SLOVENSKO NA CESTE K SMART CITIES“

Tvorba Smart Cities na Slovensku,  zvýšenie kvality života v mestách, zlepšenie organizácie a riadenia miest a zapojenie najmodernejších technológií do rozvojových projektov miest. Praktické návody, ako je možné v našich podmienkach vytvárať Smart mestá s odvolaním sa na skúsenosti s doterajším uplatňovaním tohto komplexného prístupu. Predstavenie originálnej platformy na zdieľanie smart aplikácií, organizačných postupov a technologických riešení určených mestám pod názvom City:One.

Program konferencie:

09:30 – 10:00 h. Prezentácia účastníkov

10:00 – 10:05 h. Otvorenie konferencie  

(JUDr. Štefan Bieľak, podpredseda ZMOS a predseda Komory miest ZMOS)

10:05 – 10:10 h. Úvodné slovo - predstavenie programu konferencie a história tvorby Smart Cities na Slovensku  (Ing. Vladimír Jurík, moderátor konferencie)

1. blok konferencie

Ako vytvoriť „smart“ úrad, ako ho riadiť, ako získavať financie, ako spolupracovať s odborníkmi, s technologickými firmami, so zahraničnými partnermi 

10:10 – 10:20 h. Priority Ministerstva hospodárstva SR  v tvorbe Smart Cities na Slovensku (Ing. Rastislav Chovanec, PhD., štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR)

10:20 – 10:40 h. Čo je Smart City a ako sa tvorí (Mgr. David Bárta, zakladateľ platformy City:One)

10:40 – 11:20 h. Príbeh tvorby Smart City Brno  (Ing. Jaroslav Kacer, námestník primátora mesta Brno)

11:20 – 11:40 h. Diskusia k prvému bloku konferencie

2. blok konferencie

Vzťah ministerstiev k tvorbe Smart Cities na Slovensku, možnosti spolupráce a financovania

11:40 – 12:00 h. Financovanie Smart Cities a aktuálne možnosti podpory Smart Cities zo strany Ministerstva hospodárstva SR (Mgr. Miriama Hučková, štátna radkyňa /alt. Ing. Mgr. Miriam Letašiová, generálna riaditeľka – Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií MH SR)

12:00 – 12:20 h. Vytvorenie Smart Cities klubu Slovenska – pozvanie k spolupráci (Ing. Vladimír Jurík)

12:20 – 12:55 h. Záverečná panelová diskusia, príklady dobrej praxe slovenských miest, vytvorenie priestoru pre výmenu názorov so zúčastnenými zástupcami ministerstiev a predstaviteľov Úradu podpredsedu vlády SR

12:55 h. Záverečné slovo organizátora konferencie a ukončenie konferencie

13:00 h. Spoločný obed

Organizačné informácie:

Odborný garant: JUDr. Štefan Bieľak, podpredseda ZMOS a predseda Komory miest ZMOS

Organizačný garant: Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska

Cieľová skupina: primátori slovenských miest

Miesto konania: kongresová sála, hotel PATRIA, Štrbské Pleso

Termín konania: 22. 2. 2017 /streda/

•  účasť na konferencii pre zaregistrovaných vrátane občerstvenia je bezplatná;

• vyplnenú  návratku pošlite mailom v termíne do 17. 2. 2017 na kontaktnú adresu: palfyova@zmos.sk alebo faxom na tel. č.: 02/526 325 31,

•  potvrdenie účasti prihláseným bude zaslané e-mailom,

•  podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/48700710. 


 
ÚvodÚvodná stránka