Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Sekcia verejnej správy o novele zákonov

Bratislava – 23. februára 2017 – Štefan Bieľak, predseda Sekcie verejnej správy Rady ZMOS zvolal je rokovanie ktoré sa bude prioritne venovať novelám dvoch zákonov.

Členovia odbornej sekcie na svojom stretnutí, ktoré sa uskutoční 28. februára 2017 v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave, prerokujú návrh novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  a návrh novelizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Po týchto bodoch sa budú venovať prerokovaniu rozpracovaných záverov vyplývajúcich z uznesenia a priorít schválených 27. snemom ZMOS, z diskusných príspevkov 27. snemu a zasadnutí snemov RZ ZMOS.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Pri Rade ZMOS pôsobí 10 odborných sekcií.            

 

            (zmos)


 

Aktuálne

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka