Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Sekcia verejnej správy aj o novele zákonov

bielak_rada.jpgBratislava – 27. apríla 2017 – Predseda sekcie verejnej správy Rady ZMOS Štefan Bieľak zvolal jej rokovanie k aktuálnym témam, ktoré reagujú tak na blížiaci sa 28. snem, ako aj na zmeny vo vybranej legislatíve.

Rokovanie zvolal predseda sekcie Štefan Bieľak, ktorý po otvorení rokovania uvedie materiál o príprave novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ďalším bodom rokovania bude návrh priorít Združenia miest a obcí Slovenska po 28. sneme. Pred bodom rôzne členovia sekcie ešte prerokujú informáciu o príprave návrhu zákona o ochrane osobných údajov.

Rokovanie sekcie verejnej správy sa uskutoční v stredu 3. mája 2017 v zasadačke Miestneho úradu Bratislava – Petržalka v budove Technopolu na Kultikovej ulici.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Počet sekcií a počet ich členov určuje Rada ZMOS. Tvoria ich členovia Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti, schádzajú sa podľa potreby, spravidla štyrikrát ročne. 

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka