Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Regionálne školstvo v širších súvislostiach

detske_ihrisko.jpgBratislava – 22. mája 2017 - Regionálne školstvo je v situácii, kedy nie je potrebné poukazovať na problémy, ale skôr ponúkať východiská a pozitívne zmeny. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. sa venuje regionálnemu školstvu v širších súvislostiach.

ZMOS preto z pohľadu územnej samosprávy pripravuje analýzu súčasného stavu a potrieb v oblasti zamestnávania v regionálnom školstve s ohľadom na štruktúru siete škôl a školských zariadení, výchovu a vzdelávanie pre potreby trhu práce.

„Hlavným cieľom tejto aktivity je poskytnúť mestám a obciam, ale aj ostatným sociálnym partnerom podklad podporujúci zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve v pôsobnosti týchto zriaďovateľov,“ približuje zámer riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír. Podľa jeho slov: „dokument bude zameraný na oblasť zlepšenia kvality vzdelávania, vrátane zvýšenia jeho efektivity a zlepšenia riadenia, čo súčasne vytvára predpoklad na zvyšovanie miery zamestnávania a podporu trhu práce v regiónoch.“

Pracovný tím expertov od analýzy očakáva návrhy zmien v školskej legislatíve, ktoré by mali slúžiť ako podklad pre sociálny dialóg, odmeňovanie a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Zároveň od dokumentu očakávajú, že bude predstavovať podklady pre decízne orgány v oblasti tvorby a optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí.

Dokument bude spracovávaný v osnove, ktorá bude jednak úvodom do problematiky, ale ponúkne aj analýzu súčasného právneho stavu a analýzu siete škôl a školských zariadení z pohľadu žiakov, pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov a z pohľadu financovania. Okrem toho bude reagovať na dostupnosť a rozmiestnenie siete škôl a školských zariadení. Zároveň ponúkne aj analýzu foriem a odbornosti riadenia zo strany zriaďovateľov, možností pre zefektívnenie procesu a tiež závery. A to najpodstatnejšie je, že na základe komplexných analýz budú ponúknuté aj návrhy na riešenia, samozrejme len v tých veciach, v ktorých vieme riešenie ponúknuť.

„Práca na komplexnom materiály je nám zaberie najbližších 6 až 7 mesiacov. Už teraz ale môžeme konštatovať, že poskytne výraznú výpovednú hodnotu pre ďalšie kroky vo vzťahu k regionálnemu školstvu. Preto sa touto oblasťou budeme zaoberať v širších súvislostiach,“  konštatuje Zdenko Krajčír.

        

Michal Kaliňák

hovorca ZMOS


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka