Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Program sekcie pôdohospodárstva

poda_3.JPGBratislava – 6. marca – 2018 – Problematika pozemkov a využívania náhradných pozemkov budú dominovať na blížiacom sa rokovaní odbornej Sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMOS, ktoré zvolala jej predsedníčka Zuzana Máčeková.

Program zasadnutia sa týka problematiky nevysporiadaných pozemkov vo vzťahu k samosprávam. Presnejšie aktuálneho stavu riešenia problematiky, prekážok v riešení a predpokladaného postupu riešenia problematiky vo vzťahu k samosprávam do budúcnosti. Ďalším bodom rokovania bude problematika využívania náhradných pozemkov, po ktorej sa členovia sekcie zamerajú na vyhodnotenie úloh vyplývajúcich pre sekciu z uznesenia, priorít a záverov 28. snemu ZMOS a z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu ZMOS. Ďalšími bodmi rokovania budú návrh na vyhodnotenie úloh vyplývajúcich pre sekciu z námetov a zo záverov  snemov RZ ZMOS konaných pred  28. snemom ZMOS a aktuálna situácia v PRV a MAS.

Rokovanie sa uskutoční 14. marca 2018 v zasadacích priestoroch Kancelárie ZMOS so začiatkom o 10 h.

               

Michal Kaliňák
hovorca ZMOS a tajomník Rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka