Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Problematika školstva v podmienkach marginalizovaných skupín

rada_zmos.jpgBratislava – 21. februára 2018 – Združenie miest a obcí Slovenska organizuje workshop zameraný na problematiku školstva v podmienkach marginalizovaných skupín. Obsahové zameranie aj potvrdená účasť rečníkov predpokladajú kombináciu teoretického prístupu s možnosťami aplikačnej praxe.  

Cieľom podujatia je získať poznatky a osvojiť si možnosti na zlepšenie situácie v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania v základných školách v špecifickej skupine miest a obcí v rámci sociálneho dialógu. Workshop je tematicky koncipovaný do dvoch častí. V prvej ponúkne odpovede na otázku: Rómovia v školstve – Nemožná úloha? Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, po ktorom bude štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák informovať o aktuálnej situácii vo vzdelávaní rómskych detí a zároveň predstaví návrhy systémových opatrení. Súčasné problémy v regionálnom školstve z pohľadu výchovy a vzdelávania v podmienkach marginalizovaných komunít uvedie Peter Mederly, člen Zboru expertov aktivity Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II.

V druhom bloku podujatia k problematike predškolského vzdelávania rómskych detí v meste Trebišov vystúpi jeho primátor Marek Čižmár. Starosta obce Kozárovce Jozef Majer sa zameria na predprimárne vzdelávanie detí z marginalizovaných komunít. Záver workshopu bude sprevádzať spoločné formulovanie záverov, ktoré vo vecnej rovine predstaví výkonný podpredseda ZMOS a expert Riadiaceho výboru Jozef Turčány.

Podujatie sa uskutoční 27. februára 2018 na Mestskom úrade v Poprade so začiatkom o 11:00 hod. Združenie miest a obcí Slovenska je centrom sociálneho dialógu. Spolu s KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ je partnerom v rámci národného projektu, ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Centrum sociálneho dialógu II. ponúka široké odborné a metodické zázemie.

 

Michal Kaliňák 

hovorca a tajomník rady expertov 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka