Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Prezentácia k zodpovednému rozpočtovaniu

euro-850366_640.jpgBratislava – 5. októbra 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Ministerstvom financií SR v ostatných dňoch zrealizovalo sériu školení zameraných na zodpovedné rozpočtovanie. K tejto téme na webe publikovalo prezentáciu týkajúcu sa tejto problematiky.

„Organizované semináre boli zameraná na spôsob zvýšenia predvídateľnosti rozpočtovania v podmienkach miest a obcí,“ hovorí predseda ZMOS Michal Sýkora podľa ktorého „výrazný záujem samospráv o túto tému, ktorý sprevádzala účasť bezmála 900 zástupcov miest a obcí dokazuje význam tejto problematiky a záujem o zodpovedné rozpočtovanie.“

Zástupcovia ministerstva financií na seminároch okrem iného prezentovali údaje vyplývajúce z účtovných a finančných výkazov, ktoré mestá a obce zadávajú do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM). „Vzhľadom na konečné hospodárenie miest a obcí za rok 2016 a priebežné hodnotenie ich hospodárenia k 30. 6. 2017 boli účastníci seminárov informovaní o potrebe MF SR a ZMOS získať relevantné údaje o očakávanej skutočnosti celkového hospodárenia miest a obcí za rok 2017,“ hovorí predseda ZMOS, ktorý sa listom obrátil na členské samosprávy a ich štatutárnych predstaviteľov požiadal o zodpovedný prístup k plneniu tejto úlohy už v tomto období, nakoľko najpresnejšie odhady výsledkov hospodárenia za rok 2017 budú mať priamy vplyv na celkové hospodárenie verejnej správy.

Predseda ZMOS Michal Sýkora zároveň štatutárnych predstaviteľov samospráv informoval, že „od 2. októbra do 13. októbra 2017 je z dôvodu nutnosti získania údajov o očakávanej skutočnosti hospodárenia miest a obcí otvorený RIS SAM, cez ktorý je možné uskutočniť úpravy.“

Prezentácia zameraná na rozpočty verejnej správy ponúka cenné informácie vo vzťahu k vyhodnoteniu hospodárenia, plnenia skutočnosti hospodárenia s upraveným rozpočtom a má ambíciu nasmerovať samosprávy k tvorbe rozpočtov, ktoré sa naviac približujú skutočnosti. Rovnako sa venuje aj spôsobu vykazovania dlhu, teda kľúčovým aspektom zodpovedného rozpočtovania.

Semináre boli súčasťou vzdelávacích aktivít v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II., v ktorom je Združenie miest a obcí Slovenska spolu s KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ partnerom. Prijímateľom projektu je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Prezentácia je preto sprístupnená v špeciálnej rubrike ZMOS venovanej projektu centrum sociálneho dialógu II. 

 

 

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka