Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy


 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávy za rok 2017.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávy pri nástupe a ukončení funkcie.

VÝŠKA PRIEMERNÝCH BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA DIEŤA V DETSKÝCH DOMOVOCH ZA ROK 2014

Výška priemerných bežných výdavkov na dieťa v detských domovoch za rok 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2011 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Protokolárne odovzdávanie a preberanie funkcie starostu/primátora

Komunálny balíček s návrhmi opatrení v období hospodárskej krízy


 

Sledujte snem ZMOS naživo

ZMOS spúšťa prieskumy medzi samosprávami

ZMOS podporuje modernizáciu a zodpovedné rozhodnutia

ÚVO oceňuje súčinnosť ZMOS-u pri príprave novely o obstarávaní

Informácia z rokovania Komory miest

Medzinárodný futbalový zápas výber starostov SLOVENSKO : NEMECKO

Predstavitelia ZMOS rokovali na Úrade vlády SR

Aj pre letné sedenia platia pravidlá

Komuniké zo 17. rokovania Rady ZMOS

Ktoré mesto alebo obec získa ocenenie Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu za rok 2017?

Čo sa dozviete v novom čísle Obecných novín?

Pozvánka na odborný seminár " Sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v zrkadle nových zákonov“

VÚB už tretí rok finančným partnerom ZMOS

Súčasné problémy v regionálnom školstve z pohľadu miesta obcí

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2018 - oznámenie

Účastníci workshopu formulovali jasné závery

Program sekcie pôdohospodárstva

Školská sekcia sa venovala aj kultúre a poplatkom SOZA

Na sekcii dominovala energetická efektívnosť a rozvoj cyklodopravy

Pozor na ponuku divadelného predstavenia!

Zdenko Krajčír hosťom relácie v televízii Hospodárskych novín

U nás sa dejú veci!

Lokálna hospodárska politika v komplexnej štúdii

Problematika školstva v podmienkach marginalizovaných skupín

ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám

Komuniké zo 16. rokovania Rady ZMOS

Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám

ZMOS má zásadné pripomienky k poplatku za uloženie odpadov

Stručné zhrnutie analytickej štúdie k problémom regionálneho školstva

Novoročné prijatie prezidentom Slovenskej republiky

Podpora miestnej ekonomiky rozvíja regióny

Počas horúčav sa chladia aj ulice

ZMOS naďalej rastie

ZMOS má Kanceláriu prvého kontaktu

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017Vytlačiť
 

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku priemerných bežných výdavkov na dieťa v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za predchádzajúci kalendárny rok - 2016.  Táto predstavuje sumu 12.838,- Eur.

Z tejto sumy sa odvíja výška finančných prostriedkov, ktorú je obec povinná vyčleniť  zo svojho rozpočtu na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a ktorú obec poskytuje dieťaťu umiestnenému  v detskom domove. Ide o sumu 106,98,- Eur

(§ 64 a § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov obec spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa).

http://www.upsvar.sk/detske-domovy-a-ine-zariadenia/priemerny-bezny-vydavok-na-nasledujuci-rok.html?page_id=149325


 
 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývojaVytlačiť
 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá vhodné priestory. Podrobnosti nájdete tu:


 
 
ÚvodÚvodná stránka