Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Oznámenie o realizácii pasportizácie športových zariadení v SR

 

Oznámenie o realizácii pasportizácie športových zariadení v SR

 

Vážená pani primátorka/starostka, vážený pán primátor/starosta,

v priebehu mesiaca február 2017 budete prostredníctvom e-mailovej komunikácie oslovení s prosbou o vyplnenie formulára slúžiaceho na zber údajov o športových zariadeniach vo Vašom meste/obci. Tento prieskum je súčasťou projektu „Pasportizácia športových zariadení v Slovenskej republike“, realizovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným športovým centrom a Združením miest a obcí Slovenska. Jeho účelom je zmapovať stav a možnosti ďalšieho využívania a financovania športových zariadení na Slovensku, v jednotlivých mestách a obciach a vytvoriť tak predpoklady pre ich ďalší rozvoj a využitie.

Vopred ďakujeme za účasť na tomto prieskume a veríme, že spoločne sa nám podarí prispieť k rozvoju športovej infraštruktúry na Slovensku, ktorá je základom rozvoja športu ako takého.

 

PaedDr. Božena Gerhátová

poverená zastupovaním  generálneho riaditeľa

sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež,

riaditeľka odboru športu


 

Aktuálne

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka