Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

O dĺžke jesenných prázdnin rozhodnú riaditelia škôl

ihrisko_1.JPGBratislava – 17. októbra 2017 – Základné a stredné školy sa blížia k svojim prvým prázdninám od začiatku nového školského roka. Jesenné prázdniny sa však môžu predĺžiť, a to výlučne zo závažných najmä organizačných a prevádzkových dôvodov. 

Termín jesenných prázdnin je upravený v Pedagogicko-organizačných pokynoch rezortu školstva, vedy, výskumu a športu a tento rok pripadajú na čas od 28. októbra 2017 do 1. novembra 2017, pričom platia pre celé Slovensko. Nakoľko nástup žiakov je naplánovaný na štvrtok 2. novembra, môžeme predpokladať, že časť riaditeľov bude chcieť využiť svoju kompetenciu udeliť riaditeľské voľno. Jesenné prázdniny by tak na svojich školách predĺžili o ďalšie dva pracovné dni.

Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zdenko Krajčír v tejto súvislosti zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie v zmysle školského zákona, konkrétne § 150 ods. 5 školského zákona umožňuje riaditeľovi poskytnúť voľno zo závažných dôvodov najmä organizačných a prevádzkových. „Preto rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna nemôže byť iba svojvôľou, ale vecným vyargumentovaním relevantných dôvodov,“ hovorí Zdenko Krajčír. Riaditeľ sekcie zároveň pripomína, že pri takomto rozhodnutí vzniká oznamovacia povinnosť tak zriaďovateľovi školy, ako aj odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja.

V takomto prípade sú rodičia v časovom predstihu informovaní o rozhodnutí riaditeľa školy, v dôsledku čoho sa zvykla rozširovať ponuka voľnočasových mimoškolských aktivít, kde môžu deti tráviť prázdninové dni. Ide hlavne o aktivity realizované v rámci školských zariadení, ako sú školské kluby detí a centrá voľného času, a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

Samozrejme, rozhodnutie o predĺžení jesenných prázdnin je vecou riaditeľa školy, ktorý pri svojom rozhodovaní berie do úvahy všetky relevantné faktory.

           

Michal Kaliňák 
hovorca a tajomník rady expertov 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka