Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Na sekcii dominovala energetická efektívnosť a rozvoj cyklodopravy

sekcia_dopravy_2.jpgBratislava – 5. marca 2018 – Sekcia dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS sa na svojom rokovaní 27. februára 2018 venovala hlavne energetickej efektívnosti a rozvoju cyklodopravy.

K aktuálnym informácií z oblasti energetiky a tepelného hospodárstva a balíčku pripravovaných zmien v energetickej efektívnosti EÚ a ich predpokladaným dopadom na legislatívu SR vystúpili Miroslav Mariáš z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Peter Štibraný zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Pri prerokovaní týchto bodov bolo zdôraznené, že spomínaným balíčkom, ktorý obsahuje 8 legislatívnych návrhov sa zásadne upravuje trh s elektrinou, pričom dve smernice sa týkajú oblasti energetickej efektívnosti.

V bode venovanom monitorovaciemu systému energetickej efektívnosti boli členovia sekcie informovaní o povinnosti samospráv nahlasovať údaje do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Snahou SIEA je postupne zriadiť kontaktné miesta pre oblasť energetiky v každom okrese a taktiež sa uvažuje o systéme rôznych notifikácií pre mestá a obce, kedy by systém odberateľa upozornil napríklad na nadpriemernú spotrebu odberného miesta. Systém by zároveň generoval porovnanie cien energií a priemernú cenu energií v regióne a pod.

Národný cyklokoordinátor zo sekcie cestovného ruchu rezortu dopravy a výstavby Peter Kľučka predstavil komplexný rozvoj cyklodopravy a nemotorovej dopravy na Slovensku. Cieľom je dosiahnuť objem cyklistickej a nemotorovej dopravy v objeme 10 % z celkového objemu dopravy do roku 2020. V dnešnej dobe je to približne na úrovni 3 %. Zástupcovia ministerstva dopravy a výstavby na rokovaní sekcie upozornili na potrebu vytvorenia trvalého finančného mechanizmu na podporu cyklistickej dopravy, nemotorovej dopravy a cykloturistiky na Slovensku z verejných zdrojov.

Tajomník sekcie oboznámil prítomných členov sekcie s návrhmi na vyhodnotenie úloh vyplývajúcich pre sekciu z uznesení, priorít a záverov 28. snemu ZMOS, ako aj s  návrhmi na vyhodnotenie úloh vyplývajúcich pre sekciu z námetov a zo záverov snemov RZ ZMOS konaných pred  28. snemom ZMOS a z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu ZMOS. Členovia sekcie zároveň bez pripomienok schválili a vzali na vedomie podkladový materiál „Stručné zhrnutie činnosti sekcie v období od 27. snemu ZMOS“.  

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka