Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Na rokovaní sekcie dopravy bude dominovať problematika železníc

chodniky_3.JPGBratislava – 2. mája 2017 – Predseda sekcie dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS Peter Mináč zvolal jej rokovanie na stredu 3. mája 2017. Na rokovaní budú dominovať témy spojené so Železnicami Slovenskej republiky.

Po otvorení a schválení programu rokovania bude nasledovať problematika ŽSR vo vzťahu k samosprávam. „V tomto bode sa budeme venovať návrhom možností bezodplatného prevodu prebytočného majetku štátu v správe ŠR SR na dotknuté mestá a obce, návrhy možného osobitného režimu užívania pozemkov vo verejnom záujme v správe ŽSR, otázky obslužnosti regionálnych tretí, ďalej plány rekonštrukcií regionálnych tratí a konkrétne podnety miest a obcí,“ konkretizoval zámery tohto bodu rokovania predseda sekcie a primátor Tisovca Peter Mináč. Po tomto bode bude nasledovať prerokovanie aktuálnych plánov ŽSR v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry SR, ktoré uvedú zástupcovia ŽSR. Členovia sekcie sa v bode rôzne budú venovať predstaveniu projektu dopravno-bezpečnostných podujatí ÚAMK a tiež prerokujú možnú spoluprácu so ZMOS.

Rokovanie odbornej sekcie dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS sa uskutoční v zasadacích priestoroch kancelárie ZMOS v Bratislave so začiatkom o 10 h.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Počet sekcií a počet ich členov určuje Rada ZMOS. Tvoria ich členovia Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti, schádzajú sa podľa potreby, spravidla štyrikrát ročne. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka