Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Na nominácie samospráv na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom zostáva už len týždeň

 

Do 15. marca 2017 môžete nominovať Vašu obec, či mesto na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Nadácia pre deti Slovenska otvára druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Ocenenie je určené pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä reálnych aktivít vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené svoje potreby a sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. V minulom roku sa prvými laureátom ocenenia stali obec Kvačany (okres Liptovský Mikuláš) a mesto Zvolen.

V tomto, už druhom ročníku, na ocenenie môžu byť nominované komunity a samosprávy, ktoré napĺňali princípy Komunit  priateľskej deťom a mladým ľuďom v období január 2016 – december 2016. Nominovať komunitu alebo samosprávu môžu oni samé, organizácie a inštitúcie v nich pôsobiace ako aj jednotlivci z radov detí, mladých ľudí a dospelých.

Partnermi ocenenia sú Združenie miest a obcí Slovenska a KOMUNÁLNA poisťovňa, Vienna Insurance Group. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group program podporuje od jeho začiatku: „Systematicky už niekoľko rokov spolupracujeme s našimi partnermi z nadácie i ZMOS na tom, aby sa aj mladí ľudia žijúci v mestách a obciach na Slovensku cítili vo svojich komunitách vítaní a rešpektovaní. Aj to môže, podľa nášho presvedčenia, predchádzať odchodom z miest, kde sa narodili a vyrastali do veľkomiest, resp. do zahraničia. Sme KOMUNÁLNA poisťovňa, a preto je prirodzené, že sa v podpore komunít angažujeme,“ uviedol Patrick Skyba, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa KOMUNÁLNEJ poisťovne pri minuloročnom odovzdávaní ocenenia mestu Zvolen. Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“ je ocenením napĺňania nasledovných princípov:

  • Komplexnosť prístupu k deťom a mladým ľuďom v komunite.
  • Pravidelné mapovanie potrieb detí a mladých ľudí.
  • Participácia detí, mladých ľudí, komunity, organizácií a inštitúcií v nej pôsobiacich.
  • Systematický prístup k deťom a mladým ľuďom v komunite a dôsledné zabezpečenie implementácie prijatej stratégie a jej opatrení.
  • Sieťovanie a spolupráca v komunite v prospech detí a mladých ľudí.
  • Zdieľanie zdrojov pre podporu detí a mladých ľudí v komunite.
  • Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov.

„Vzhľadom k tomu, že vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom na Slovensku je dlhodobý proces, v ocenení sa zohľadňuje čo možno najväčšia miera napĺňania jednotlivých kritérií. Neočakávame, že komunita alebo samospráva budú napĺňať všetky kritériá a úplne,“ zdôraznila Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska a doplnila: „Vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je dlhodobou cestou, preto chceme oceniť práve tie komunity a samosprávy, ktoré sa odhodlali na túto cestu vydať a vedia preukázať úprimnú snahu a čiastkové úspechy v tomto svojom úsilí.“

Dôležité dátumy:

do 15. 3. 2017 – konzultácie s organizáciami, odosielanie nominácií

15. 3. 2017 –  uzávierka výzvy

31. 3. 2017 – stretnutie komisie

17. 5. 2017 – slávnostné vyhlásenie ocenenia

Prihlasovanie komunít a samospráv v tomto ročníku je výhradne prostredníctvom nominačného FORMULÁRA.

Informáciu médiám poskytla:

Stella Hanzelová, stella@nds.sk, 0905 783 552


 

Aktuálne

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka