Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Michal Sýkora: Nevkusná reklama špatí územie. Spoločne to chceme riešiť.

memorandum.jpgBratislava – 22. júna 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska dnes podpísalo memorandum o spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy. Deklarujú tak spoločne úsilie o komplexné riešenia vonkajšej reklamy.   

Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Sýkoru „nevkusná reklama špatí územie. Znižuje atraktivitu verejných priestranstiev. Pod Tatrami mnohé pochybné bilboardy bránia vo výhľade na Tatry. Podobná situácia je v mnohých ďalších mestách a obciach naprieč Slovenskom. Od memoranda preto očakávame kooperáciu pri riešeniach takýchto problémov.“

Združenie miest a obcí Slovenska a Asociácia vonkajšej reklamy v podpísanom memorande vyhlasujú, že „budú v rámci plnenia svojich úloh a povinností vytvárať nevyhnutné predpoklady na spoluprácu členov v oblasti vonkajšej reklamy na základe zásad a odporúčaní uvedených v memorande.“  

V zmysle memoranda sa Asociácia vonkajšej reklamy okrem iného zaväzuje, že bude aktívne pomáhať mestám a obciam pri odhaľovaní nelegálnych reklamných stavieb a naďalej podávať stavebným úradom kvalifikované ohlásenia. Tiež deklaruje snahu spolupracovať so samosprávami, ktoré sú členmi ZMOS pri pasportizácii existujúcich reklamných stavieb a ponúkať predstaviteľom miest a obcí lepšie využívanie reklamných stavieb patriacich členským organizáciám asociácie na informovanie obyvateľov o dôležitých udalostiach, na propagovanie miestnych kultúrnych a športových akcií a na šírenie iných podobných informácií dôležitých pre orgány obce alebo pre obyvateľov.

Združenie miest a obcí Slovenska bude v zmysle spolupráce okrem iného odporúčať svojím členom spoluprácu s Asociáciou vonkajšej reklamy pri odstraňovaní nepovolených reklamných stavieb a pri pasportizácii existujúcich reklamných stavieb na ich územiach. Tiež bude samosprávam odporúčať, aby pri povoľovaní reklamných stavieb podporovali vyššiu stavebnotechnickú úroveň a estetický výraz umiestňovaných reklamných stavieb. ZMOS bude svojim členom zasielať informácie o príkladoch dobrej praxe vhodnou medializáciou úspešných riešení problematiky vonkajšej reklamy zo Slovenska aj zo zahraničia.

Asociácia vonkajšej reklamy bola založená v roku 1994 a združuje najvýznamnejšie spoločnosti (Nubium, AkzentMedia, Bigboard, ISPA, JCDecaux, EuroAWK). Je riadnym členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Jej základnou úlohou je podpora aktivít, ktorých cieľom je rozvoj, kvalita a efektívnosť informačných činností v mestách a obciach. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka