Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Letné terasy sú aj príležitosťou na študentské brigády

images.jpgBratislava – 10. apríla 2017 – Letné terasy nie sú len miestom na príjemný oddych, ale aj príležitosťou pre mladých ľudí na brigády a získanie cenných zručností.  

Samosprávy sú priebežne kontaktované prevádzkarmi reštauračných a kaviarenských zariadení, ktorí sa príchodom teplejších dní pripravujú na osadenie letných sedení na verejných priestranstvách. Mestá a obce upravujú podmienky na prevádzku letných sedení, ktoré musia žiadatelia splniť a dodržiavať. Tie sa netýkajú len výšky dane za užívanie verejného priestranstva či jej platby vopred, ale tiež napríklad architektonického vzhľadu. Tu je veľmi dôležité zdôrazniť, že letné sedenia pri reštauračných a kaviarenských zariadeniach nemôžu prekážať užívaniu územia, peších zón, chodníkov, pohybu chodcov, zásobovaniu, ďalej čisteniu verejných priestranstiev a tiež odvozu odpadu. Takéto sezónne typy sedenia musia dodržiavať aj ďalšie povinnosti, v rámci ktorých majú kontrolnú činnosť aj samotné samosprávy. Mestá a obce plnia určité úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Pri vydávaní súhlasného stanoviska s prevádzkou letnej terasy preto berú do úvahy dodržiavanie nočného pokoja.

Letné príležitosti sú  možnosťou na brigády pre mladých ľudí, ktorí si takto môžu počas štúdia privyrobiť a okrem toho preukázateľne získať odbornú prax a nadobudnúť cenné zručnosti, čo im môže po absolvovaní štúdia pomôcť pri uplatnení sa na trhu práce.

Pod pojmom letná terasa sa vo všeobecnosti rozumie sezónne externé rozšírenie plochy zariadenia reštauračného, pohostinského alebo cukrárenského charakteru, ktoré je zriadené pred stálymi prevádzkami, a to buď na verejných priestranstvách, alebo na verejne prístupných miestach.   

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS 

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka