Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Komuniké zo 17. rokovania Rady ZMOS

tlacovka_rada.jpgBratislava – 11. apríla 2018 – V poradí 17. zasadnutie Rady ZMOS sa uskutočnilo v dňoch 10. a 11. apríla 2018. Program sa sústredil na prípravu májového snemu, aktuálnu legislatívu a ekonomické témy.

Po otvorení, voľbe návrhovej komisie a vyhodnotení plnenia boli prerokované aktuálne informácie z legislatívneho procesu, ktoré uviedli výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány. Výkonní podpredsedovia následne predložili vyhodnotenie plnenia záverov 28. snemu ZMOS, požiadaviek regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov delegátov snemu. Ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová členom rady predložila návrh dokumentov 29. snemu ZMOS. Po prerokovaní tohto bodu, výkonný podpredseda Jozef Turčány, uviedol informáciu o návrhu zmien v odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme 2018 a informáciu o plnení rozpočtov a hospodárené miest a obcí za rok 2017. Informáciu o prevádzkových problémoch IS DOM a prijatých opatreniach predložil výkonný riaditeľ DEUS Adrián Belánik. Členovia rady sa následne zaoberali informáciou o záveroch rokovania komory obcí, ktorú uviedol predseda komory Ľubomír LÖrincz, po ktorom výkonný podpredseda Milan Muška predstavil stanovisko ZMOS k návrhu zásad nového zákona o verejnom obstarávaní. V závere rokovania členovia Rady ZMOS ešte prerokovali rozpočet združenia a návrh harmonogramu zasadnutí Rady a Predsedníctva ZMOS na 2. polrok 2018. Po týchto bodoch nasledoval bod rôzne a záver prvého dňa rokovania.

Druhý rokovací deň sa uskutočnili odborné konzultácie a poradenstvo odborných zamestnancov Kancelárie ZMOS v oblastiach: sociálne služby a ich financovanie, komunitné plány v obci a regionálne školstvo. Rokovanie sa uskutočnilo v Kongresovej sále hotela Patria v Štrbskom Plese.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka