Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Komuniké zo 16. rokovania Rady ZMOS

rada_zmos.jpgŠtrbské Pleso – 14. februára 2018 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska zvolal v poradí 16. zasadnutie Rady ZMOS, ktoré sa uskutočnilo 13. a 14. februára 2018 k nasledovnému programu.

Prvý rokovací deň po voľbe návrhovej komisie pokračoval prezentáciou produktov a služieb spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., Bratislava na tému: „Smart city koncept“. Následne sa členovia rady venovali vyhodnoteniu plnenia úloh z uznesení, ktoré uviedla ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová, a aktuálnym informáciám z legislatívneho procesu, ktoré predložili výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány. Podpredseda Štefan Bieľak informoval o novelizácii zákona o obecnom zriadení. Milan Muška oboznámil členov rady s aktuálnym procesom prípravy nového stavebného zákona. Informáciu o aktuálnom stave v regionálnom školstve a informáciu o realizácii regulačných opatrení v zákone o hazarde uviedol Jozef Turčány. Národný potravinový katalóg Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a možnosti jeho využitia v podmienkach samosprávy predstavil generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jaroslav Regec. Výkonný poradca CEMR Boris Tonhauser prezentoval perspektívy a možnosti Európskej a medzinárodnej spolupráce miest a obcí. Pred ukončením prvého rokovacieho dňa boli členovia rady informovaní o nových službách spoločnosti Telekom, a. s. a nových službách spoločnosti KIA.

Druhý rokovací deň otvorila prezentácia produktov a služieb spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o., po ktorej Anna Labátová informovala o organizačnom zabezpečení 29. snemu ZMOS. Jozef Turčány predstavil aktuálny stav v odpadovom hospodárstve. K terajšej situácii ochrany a hospodárenia v lesoch vystúpil prezident Združenia obecných lesov Milan Dolňan. Informácie o stave implementácie projektov programu Európa pre občanov a schválení projektu DCOM+ vrátane predpokladaného postupu implementácie uviedol Milan Muška. Rovnako predložil návrh priorít miestnej územnej samosprávy na prípravu národnej „Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.“ Predsedovia odborných sekcií Rady ZMOS informovali o činnosti odborných sekcií. Predposledným bodom rokovania bola prezentácia Športovej akadémie Mateja Tótha, po ktorej Jozef Turčány predstavil odpočet aktivít národného projektu Centrum sociálneho dialógu II.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka