Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Komuniké zo 14. rokovania Rady ZMOS

rada_zmos.jpgBratislava – 22. septembra 2017 – V poradí 14. rokovanie Rady ZMOS sa konalo 21. a 22. septembra 2017 k témam, ktoré sa v rôznych oblastiach dotýkajú činnosti miest a obcí.

Vo štvrtok 21. septembra 2017 po otvorení, voľbe návrhovej komisie a prezentácii produktov spoločnosti Weby Group, s. r. o., Rada ZMOS vyhodnotila plnenie úloh z uznesení rady. Následne sa členovia rady venovali návrhu na rozpracovanie požiadaviek zo snemov regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu. Výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány uviedli aktuálne informácie z legislatívneho procesu. Následne sa rokovanie sústredilo na prípravu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktoré budú vychádzať z predpokladaných dopadov ekonomických opatrení na hospodárenie miest a obcí. Ďalším bodom rokovania bola informácia a výstupy z rokovania Komory obcí. Po tomto bode sa členovia Rady ZMOS oboznámili s informáciou o zámeroch pripravovaného nového návrhu stavebného zákona. Následne boli prerokované aktuálne legislatívne povinnosti v oblasti informatizácie, informácia o zisteniach z kontroly NKÚ SR v oblasti eGOV, aktuálny stav informatizácie v pôsobnosti úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sociálny status starostu obce a primátora mesta a informácia Miroslava Kočana, generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Druhý rokovací deň začal prezentáciou produktov a služieb spoločnosti Ekoservis, s. r. o., po ktorej radní prerokovali stanovisko ZMOS k návrhu Opatrenia Ministerstva financií SR k určovaniu regulovanej ceny nájomného pri bytoch obstaraných z verejných prostriedkov. Následne sa členovia Rady ZMOS venovali informácii o príprave vecného zámeru reformy opatrovníckeho práva v Slovenskej republike a aktuálnej situácii v oblasti zabezpečovania športu v podmienkach miest a obcí. Po oboznámení členov rady s informáciou Ústredného automotoklubu Slovenskej republiky na tému „Znižovanie dopravnej nehodovosti – národná dopravno-bezpečnostná súťaž pre rodiny a deti nasledoval bod rôzne, ktorý sa venoval problematike platieb DPH pri implementácii projektov z IROP. Týmto bodom bolo ukončené septembrové rokovanie Rady ZMOS.

Rokovanie sa uskutoční v Kongresovej sále hotela Patria v Štrbskom Plese. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca a tajomník rady expertov 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka