Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Komuniké z 15. rokovania Rady ZMOS

net_novembrova_rada.jpgŠtrbské Pleso – 15. novembra 2017 - Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 14. a 15. novembra 2017 v poradí 15. rokovanie Rady ZMOS. Dvojdňový program reagoval na aktuálne otázky činnosti miestnej územnej samosprávy z viacerých oblastí. Na rokovaní sa zúčastnil aj minister životného prostredia Lászlo Sólymos, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová, zástupcovia rezortov pôdohospodárstva, životného prostredia, Slovenského pozemkového fondu a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Po voľbe návrhovej komisie sa uskutočnila prezentácia produktov a služieb spoločnosti DanubePay, a. s. na tému „Mestské karty áno-nie,“ následne pokračovalo rokovanie vyhodnotením plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS, ktoré uviedla ústredná riaditeľka Anna Labátová. Aktuálne informácie z legislatívneho procesu predložili výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány. Ten následne predložil stanovisko ZMOS k rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020 a nariadeniu vlády SR č. 668/2004. V ďalšom bode rokovania vystúpil minister životného prostredia SR Lászlo Sólymos, a to k aktuálnym otázkam v oblasti životného prostredia s dôrazom na aplikáciu a zmeny v zákone o odpadoch. Informáciu o aktuálnom stave implementácie v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov predložil výkonný podpredseda Milan Muška. Ústredná riaditeľka Anna Labátová uviedla návrh pracovnej skupiny na postup pri riešení problematiky systémových zmien pri prerozdeľovaní štátnych dotácií. Aktuálnu ponuku služieb Slovenskej sporiteľne ako partnera ZMOS predstavili zástupcovia Slovenskej sporiteľne. Po tomto bode bola členom Rady ZMOS predstavená ponuka nových služieb spoločnosti Slovak Telekom ako partnera ZMOS.

Druhý rokovací deň začal prezentáciou produktov a služieb spoločnosti Market Locator, s. r. o. Následne sa členovia Rady ZMOS venovali priebežnému vyhodnoteniu plnenia priorít a schválených uznesení 28. snemu a príprave 29. snemu ZMOS. Bodu venovaného aktuálnej situácii pri riešení otázok usporiadania pozemkov pod stavbami sa zúčastnila generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová a odborný zamestnanci. Ďalším bodom rokovania bola informácia o pripravovanej spolupráci ZMOS s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, ktorú uviedol zástupca generálneho riaditeľa pre regióny Ján Lašák. Anna Labátová následne predložila prehľad účasti členov Rady, Predsedníctva a odborných sekcií v roku 2017 a návrh na vyradenie členských obcí z evidencie ZMOS. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko informoval o výstupoch z konferencie Dieťa – rodič – šport a plnení deklarácie Vráťme šport do rodín. Rada ZMOS sa tiež venovala návrhu spolupráce medzi Slovenskou poštou, a. s., a samosprávou. Pred bodmi rôzne a ukončením záveru riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír prezentoval výsledky národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. – aktivita č. 1 Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka