Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Komuniké z 10. rokovania rady ZMOS

Štrbské Pleso – 8. februára 2017 - Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal v poradí 10. rokovanie Rady ZMOS. Uskutočnilo sa 7. a 8. februára 2017 v Štrbskom Plese.

Po otvorení a voľbe návrhovej komisie nasledovala prezentácia produktov a služieb spoločnosti Industry Light. Ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová následne informovala o vyhodnotení plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS. Aktuálne informácie z legislatívneho procesu predložili výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány. Predseda ZMOS Michal Sýkora členov rady informoval o záveroch rokovania predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády SR Robertom Ficom. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa zúčastnil ďalšieho bodu rokovania, a to aktuálnej situácie v oblasti školstva s dôrazom na odmeňovanie, pričom tento bod bol spojený so stanoviskom k Národnému programu rozvoja a výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko.“ Podpredseda ZMOS Štefan Bieľak uviedol návrh ďalšieho postupu prípravy novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov. Informáciu o príprave návrhu novelizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám členom Rady ZMOS predložil výkonný podpredseda Milan Muška. Podpredseda ZMOS Ľubomír Lőrincz a výkonný podpredseda združenia Jozef Turčány informovali o záveroch odborných konferencií ZMOS v oblasti elektronických služieb a v oblasti odpadového hospodárstva. Produkty a služby Slovenskej sporiteľne predstavila riaditeľka odboru Globálne transakčné bankovníctvo Ivica Bachledová.

Druhý rokovací deň otvorila prezentácia produktov a služieb spoločnosti Deliver Doors, s. r. o. a informácia ústrednej riaditeľky Kancelárie ZMOS Anny Labátovej o príprave a organizačnom zabezpečení 28. snemu ZMOS. Výkonný podpredseda združenia Milan Muška predložil stanovisko ZMOS k Národnému akčnému plánu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 a informáciu o súčasnom stave procesu implementácie eurofondov v programovom období 2014 – 2020. Následne predsedovia sekcií informovali o aktualitách z činnosti odborných sekcií. Predseda ZMOS Michal Sýkora členom Rady ZMOS predložil informáciu o podpísanej Dohode o spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy. V poradí 18. bod rokovania sa týkal informácie o výsledku rokovania predstaviteľov ZMOS so Slovenským pozemkovým fondom, po ktorom sa Rada ZMOS zaoberala návrhom Memoranda o spolupráci Asociácie reklamy a Združenia miest a obcí Slovenska. Po bode rôzne bolo 10. rokovanie Rady ZMOS ukončené.

Miestom rokovania Rady ZMOS bola Kongresová miestnosť hotela Sorea Trigan v Štrbskom Plese.

(zmos)


 

Aktuálne

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka