Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Informácia z rokovania Komory miest

komora_miest.jpgBratislava  9. mája 2018 - Podpredseda ZMOS a predseda jej Komory miest Štefan Bieľak zvolal rokovanie komory k témam, ktoré sa týkajú princípov samosprávy a verejnej správy.

Členovia komory sa venovali formulovaniu princípov komunálnej reformy a dokončeniu (prehodnoteniu) reformy verejnej správy. Zároveň boli informovaní o záveroch rokovania Sekcie verejnej správy Rady ZMOS k tejto téme. Tiež im bol predstavený prehľad usporiadania územnej samosprávy vo vybraných štátoch. Predseda Komory Š. Bieľak uviedol návrh hlavných téz, princípov a možností riešenia komunálnej reformy, ktorá bola hlavnou témou rokovania Komory miest. Hovorca ZMOS a tajomník rady expertov M. Kaliňák predstavil národný projekt ZMOS Modernizácia miestnej územnej samosprávy ( predložený v rámci operačného programu EVS).

Diskusia sa niesla v duchu pozitívneho vnímania komunálnej reformy, negatívne však bola vnímaná otázka financovania obcí. Zdôraznilo sa to, že identita obcí ostane zachovaná a nedôjde v žiadnom prípade k zlučovaniu obcí, zmeny by mali nastať v spôsobe rozdelenia kompetencií medzi mestami a obcami. Potrebné je začať postupne s medializáciou komunálnej reformy ako témy ZMOS a mala by byť prioritou nadchádzajúceho 29. snemu ZMOS. Rokovanie Komory miest sa uskutočnilo 3. mája 2018. 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka