Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Eduzber je o peniazoch na školy a školské zariadenia

detske_ihrisko.jpgBratislava – 12. septembra 2017 – Nový školský rok sa postupne rozbieha a s nim aj zber informácií o počtoch žiakov v školách a školských zariadeniach. Práve tieto čísla sú smerodajné pre financovanie škôl.

Podľa riaditeľa sekcie rezortných činností kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zdenka Krajčíra: „Problematiku zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam legislatívne upravuje zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v ustanovení. Tak zvaný Eduzber sa sústreďuje na údaje sa zbierajú podľa stavu k 15. septembru, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má financovanie uplatniť, určuje tiež rozsah zberaných dát.“ Zdenko Krajčír zároveň pripomína novinku v legislatíve, ktorá platí od 1. septembra tohto roka. „Zmeny sa týkajú toho, že sa posúva spodná hranica veku detí v ZUŠ z troch na päť rokov, ktoré dieťa dovŕšilo do 31. decembra predchádzajúceho roka, začína sa zber žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy a treťou novinkou je spresňovanie postupu pri čestnom vyhlásení pri prijatí dieťaťa do viacerých škôl alebo školských zariadení,“ hovorí Zdenko Krajčír.

Tzv. Eduzber priamo súvisí s financovaním škôl a školských zariadení nakoľko súčasný model je nastavený na financovanie na žiaka. Po ukončení a kontrole zberu dát dokážu zriaďovatelia hospodáriť s reálnymi očakávanými financiami, ktoré sú do tohto zberu dát orientačné a predpokladané.

 

            Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka