Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Dotácie obce na športové kluby

gym_school.jpgBratislava – 13. decembra 2017 – Mestá a obce sú bezpochyby kľúčovými podporovateľmi športu. Či už rekreačných športových aktivít, alebo aj podporou registrovaných športových klubov. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť účtovný rozmer dotovania športových klubov.

Riaditeľ sekcie rezortných činností Združenia miest a obcí Slovenska Zdenko Krajčír konštatuje: „V ostatných dňoch kanceláriu ZMOS kontaktujú zástupcovia miest a obcí v súvislosti s dezinformáciou pochádzajúcou z prednášky audítorky podľa ktorej obec nesmie poskytnúť dotáciu na činnosť akéhokoľvek športového klubu, ktorý nie je registrovaný podľa príslušného zákona. Tu treba jasne konštatovať, že ustanovenie § 65 a 66 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe hovorí síce o verejných prostriedkov, ale o prostriedkoch zo štátneho rozpočtu. Dokonca odkaz na poznámku pod čiarou č. 28 uvádza len subjekty, ktoré disponujú prostriedkami zo štátneho rozpočtu. V takomto prípade musí prijímateľ mať spôsobilosť na prijímanie  verejných prostriedkov stanovených týmto zákonom. Preto platí, že ak chce obec poskytnúť dotácie z vlastných zdrojov, je na rozhodnutí obce, komu dotáciu dá a za akých podmienok. Napokon toto bola aj pripomienka ZMOS pri tvorbe zákona.“  

 

Michal Kaliňák 
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka