Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám

upratovanie_voda.jpgBratislava – 29. januára 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska sa pripravuje na analýzu všetkých aspektov dobrovoľníctva, ktoré je možné uplatniť a podporovať v miestnej územnej samospráve. Cieľom bude podpora a rozširovanie dobrovoľníctva v mestách a obciach.

Mestá a obce sú predovšetkým komunity, ktorých vzťahy majú priamy súvis s kvalitou rozhodnutí, spoločenskou zodpovednosťou a lokálpatriotizmom. Dnes je dobrovoľníctvo ukotvené v rôznej legislatíve, priamo súvisí so získavaním zručností, s asistenciou v rôznych verejných službách a na tieto aspekty je potrebné pozitívne reagovať.

Dobrovoľníctvo na Slovensku nie je komplexne riešené. Dokonca v súčasnosti je interpretované ako silná stránka mimovládneho sektora, hoci jedine samospráva dokáže vytvoriť priestor na zmysluplné využitie tohto potenciálu, a to v rôznych oblastiach komunitného života.

Dobrovoľníctvo má z hľadiska legislatívneho ukotvenia v našich podmienkach identický problém, ako je to napríklad s konceptom „verejný záujem“. Teda v praxi nie je ukotvené jednotnou agendou, ale určité legislatívne zmienky obsahujú viaceré právne normy. Výsledkom je súčasný stav, keď si pod týmto pojmom môžeme predstaviť diametrálne odlišné aktivity,  čo spôsobuje všeobecnosť, abstraktnosť a postupnú stratu ponúkaného potenciálu. Popri spoločenskej zodpovednosti a lokálpatriotizme patrí medzi agendy, ktoré dokážu výrazne pomáhať formovaniu moderného demokratického administratívneho priestoru, avšak iba s angažovaním samospráv, nakoľko pre štát sú len veľmi ťažko uchopiteľné a ten môže pôsobiť iba v rámci legislatívneho vymedzenia ich pôsobností.

Cieľom tímu odborníkov bude preto spracovanie aktuálneho legislatívneho ukotvenia agendy formou analýzy, vytvorenie publikácie o dobrovoľníctve v kľúčových oblastiach pôsobnosti miestnej územnej samosprávy a napokon zriadenie a prevádzka špeciálneho modulu na webovej stránke ZMOS, ktorý bude poskytovať komplexný prehľad o dobrovoľníctve a možnostiach jeho rozširovania v prostredí miestnej územnej samosprávy. Súčasťou polročnej aktivity budú vzorové príklady tvorby a realizácie lokálnych koncepcií a stratégií podporujúcich rozvoj dobrovoľníctva v mestách a obciach.

Aktivita je súčasťou národného projektu  Centrum sociálneho dialógu II., ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Jeho partnermi sú ZMOS, KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka