Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Dobrá správa pre obecné školy. Sú oslobodené od koncesionárskych poplatkov.

opravy_rekonstrukcia_6.JPGBratislava – 30. augusta 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska na základe podnetov z niektorých samospráv vstúpilo do rokovaní ohľadom úhrad koncesionárskych poplatkov školami a školskými zariadeniami v pôsobnosti  miest  a obcí. Výsledok je pozitívny.   

Nejasnosť v platení úhrad spočívala v tom, že pri školách bez právnej subjektivity, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo obec, sú zamestnanci školy vnímaní ako zamestnanci obce, a to podľa údajov Sociálnej poisťovne. To vytváralo predpoklady na platenie koncesionárskych poplatkov napriek tomu, že spomínaní zamestnanci obce boli v skutočnosti učiteľmi v obecnej škole.

„Z neistoty častokrát pramenia zlé rozhodnutia. Preto sme vo veci koncesionárskych poplatkov za naše školy a školské zariadenia vstúpili do rokovaní s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Pán minister Marek Maďarič a štátny tajomník Ivan Sečík nás informovali písomne a na spoločnom rokovaní o postupe v zmysle zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorého litera bola konzultovaná s RTVS ako vyberateľom úhrady,“ hovorí predseda ZMOS Michal Sýkora.

Z tohto postoja rezortu kultúry a RTVS okrem iného vyplýva, že školy a školské zariadenia sú výchovno-vzdelávacie inštitúcie zriadené podľa platnej školskej legislatívy, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oslobodené od povinnosti úhrady koncesionárskych poplatkov, a to bez rozdielu ich právneho postavenia, teda  bez rozdielu, či ide o právne subjekty, alebo ide o školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity. Predseda ZMOS v tejto súvislosti oceňuje vecný priebeh rokovaní. „Som veľmi rád, že všetci partneri problém vnímali aplikačnou praxou, a tak bolo naformulované východisko pozitívne pre naše školy,“ zdôraznil Michal Sýkora.

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň konštatuje, že každá samospráva by si mala kontrolovať počet zamestnancov evidovaných v Sociálnej poisťovni, aby v prípade spájania zamestnancov školy s ostatnými zamestnancami mohla pri stanovovaní sadzby argumentovať štruktúrou zamestnancov a následne tak vyberateľ úhrady upraví sadzbu podľa skutočného počtu zamestnancov obce, to znamená okrem starostu a zamestnancov škôl zriadených obcou. Súčasne je potrebné tieto skutočnosti riešiť s RTVS. Kontakt a ďalšie relevantné informácie sú publikované na internetovej adrese https://uhrady.rtvs.sk/ 

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS a tajomník rady expertov 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka