Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Aktuálne

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

Do práce na bicykli

Bratislava – 27. februára 2017 - Po úspešnom priebehu posledných troch ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktoré v širokej verejnosti prispeli k poznaniu, že cesta do práce na dvoch kolesách môže byť zdraviu, peňaženke, životnému prostrediu, ale predovšetkým dobrému pocitu prospešná, sme sa rozhodli v organizácii tejto kampane pokračovať aj v tomto roku. Veríme, že tak prispejeme k snahe vášho mesta podporovať udržateľnú mestskú mobilitu.

Naším spoločným zámerom v tejto oblasti je okrem podpory budovania kvalitnej a bezpečnej infraštruktúry pre peších a cyklistov aj zvyšovanie povedomia obyvateľov o užitočnosti a prínosoch nemotorovej a verejnej osobnej dopravy pre zlepšenie životného prostredia, ako aj pre zvýšenie celkovej kvality života v našich mestách. Tohtoročná, v poradí už štvrtá celonárodná kampaň má ambíciu propagovať výhody, ktoré každodenné používanie bicykla do práce so sebou prináša, a zároveň poukázať na negatívne dopady individuálnej automobilovej dopravy na zhoršujúcu sa kvalitu života v našich mestách.

 

V súlade s uvedeným zámerom vyhlasujem celonárodnú súťaž

                                                „Do práce na bicykli 2017“.

Novinkou tohtoročnej súťaže bude aj Tvár kampane Peter Sagan, ktorý je svojím ľudským prístupom k bicyklovaniu nepochybne silnou motiváciou pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú šliapať do pedálov do práce nielen počas trvania kampane.

V súlade s priloženým štatútom sa štvrtý ročník celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli 2017“ uskutoční od 1. do 31. mája 2017, pričom registrácia samospráv sa v záujme vytvorenia dostatočného priestoru pre registráciu samotných tímov začína už 1. marca 2017 a končí 18. apríla 2017. Koordináciu a vyhodnotenie na lokálnej úrovni si budú zabezpečovať samosprávy vo vlastnej réžii. Vyhodnotenie súťaže na celonárodnej úrovni s udelením putovných cien zastreší Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pričom bude opäť vyhodnotené mesto s najväčším počtom najazdených kilometrov, prepočítané priemerne na počet obyvateľov (v roku 2016 to bol Svit), s najväčším počtom zapojených účastníkov, taktiež v priemere na počet obyvateľov (v roku 2016 to bola Čaňa), a bude vyhodnotená aj spoločnosť, v ktorej sa zapojil najväčší počet účastníkov (v roku 2016 to bola Národná banka Slovenska).

Registrácia, koordinácia, evidencia a propagácia bude zabezpečovaná prostredníctvom webového portálu www.dopracenabicykli.eu, ktorý vznikol v roku 2015 na základe aktivity Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica v spolupráci s partnermi. Jeho funkčnosť si mohli samosprávy aj samotná verejnosť vyskúšať už v roku 2016. Vytvorený webový portál ponúka systém pre registráciu miest a tímov do súťaže, vrátane systému pre evidenciu najazdených kilometrov počas súťaže. Navrhnutý systém je vytvorený tak, aby celkový proces kampane bol čo najefektívnejší, prehľadný, jednoduchý a atraktívny pre zapojené mestá, ako aj samotných účastníkov.

V snahe zatraktívniť celé podujatie pre čo najširší okruh záujemcov je pre lokálnych koordinátorov zabezpečený servis pre efektívnejšiu a účinnejšiu koordináciu súťaže vrátane poskytnutia podkladov na propagáciu a vyhodnotenie kampane v jednotlivých mestách, a tiež atraktívne ceny pre aktívne samosprávy. Z uvedených dôvodov si Vás preto dovoľujem požiadať o pochopenie pre požiadavku úhrady registračného prihlasovacieho poplatku pre každé zúčastnené mesto vo výške 40 € pre mesto do 20 000 obyvateľov a 80 € pre mesto nad 20 000 obyvateľov.

Podrobnejšie pokyny na vyhlásenie, organizáciu a vyhodnotenie súťaže vo Vašom meste nájdete v priloženom štatúte súťaže, ako aj na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

V súlade s priloženým štatútom súťaže vyplnia mestá, ktoré prejavia záujem zapojiť sa do súťaže, najneskôr do 18. apríla 2017 registračný formulár uverejnený na webovej stránke súťaže

www.dopracenabicykli.eu.

Verím, že prijmete výzvu na zapojenie sa do celonárodnej kampane a umožníte obyvateľom Vášho mesta zúčastniť sa súťaže, ktorej cieľom je hlavne motivácia využívať zdravý a ekologický spôsob dochádzania do práce. Prispejete tým k zlepšeniu zdravia obyvateľov, k zníženiu podielu individuálnej automobilovej dopravy vo Vašom meste, a následne aj ku zvýšeniu kvality života v ňom.

Peter Klučka, národný cyklokoordinátor
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 


 
ÚvodÚvodná stránka