Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Detské ihriská a športoviská sa pripravujú na svoju „sezónu“

detske_ihrisko.jpgBratislava – 6. apríla 2017 – Detské ihriská, voľnočasové zariadenia a športoviská sa po zimnom období pripravujú na bezpečné využívanie počas prichádzajúcej sezóny. Dôležité je, aby boli v stave, ktorý dáva dôvod na úsmev a návštevu, a nie riziká a potenciálne nebezpečenstvo.  

Z toho dôvodu je nesmierne dôležité technické aj hygienické posúdenie ich stavu po zimnej prestávke, čo znamená napríklad odstránenie prípadných technických nedostatkov na zariadeniach a vyčistenie piesku v pieskoviskách v súvislosti s kontrolou hygienickej nezávadnosti. Svoju časť úloh v tomto zohrávajú aj mestá a obce, a to hlavne vo vzťahu k spomínaným pieskoviskám, zostavám detských ihrísk, ale napríklad aj  športovým zariadeniam, ktoré sú v správe samosprávy, prípadne jej organizácií.

Samosprávy napríklad upravujú podmienky prevádzky detských ihrísk a verejných športovísk. Ich návštevníci by mali poznať a dodržiavať povinnosti, ktoré sú definované v prevádzkovom poriadku detských ihrísk. Ten týka práv, povinností a zodpovedností správcu, upravuje prevádzkový čas a prevádzkový režim, ale aj zásady inštalácie, kontroly a údržby zariadení detských ihrísk, či práva a povinnosti dozoru nad deťmi, ako aj požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskoviska, zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy. Zároveň upravuje povinnosti, ktoré musia svojim správaním prihliadať ich návštevníci dodržiavať. 

Združenie miest a obcí Slovenska v minulosti realizovalo prieskum, z ktorého vyplynulo, že až 94,5 percenta samospráv ich spravuje vo vlastnej réžii. Ďalších 4,7 percenta miest a obcí spravuje verejné detské ihriská, pieskoviská a športoviská organizáciou zriadenou mestom či obcou. Iba 0,9 percenta samospráv uviedlo, že ich správa je v rukách zmluvného partnera na základe verejného obstarávania. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka